Chemické farbenie plazmy

Farba plazmy výboja zafarbená rôznymi chemickými látkami. Sodík, bór, bárium, draslík, lítium, stroncium, meď, vápnik... všetko na hrote Teslovho transformátora.

      Farbenie výboja na žlto soľou alebo sódou bikarbóna je dnes už celkom bežná vec. Nielen pre samotné zafarbenie výboja, ale aj pre značné predĺženie výboja do dĺžky hlavne pri ťahaní oblúku. Sodík v kuchynskej soli alebo v sóde bikarbóna horí na žlto a dopomáha aj k dĺžke výboja. Rovnako, ako pri pyrotechnike alebo ak si spomínate na hodiny chémie a plameňové skúšky na dôkaz prítomnosti katiónov kovov, kde prítomnosť rôznych katiónov kovov sfarbovali plameň na rôzne farby a odtiene.

      Rovnako tak, sa dá farbiť aj plazma výboja. No nie každá farba je rovnako zreteľná, ako pri plameňovej skúške. Samotný výboj môže taviť aj elektródu, nie vždy sa farbila plazma po celej dĺžke výboja a niekedy horela daná chémia len pri elektróde, kde síce horela danou farbou plameňa, no do plazmy to nešlo resp. len málo. Alebo iný prípad, kedy výboj obchádzal po stranách danú chemickú látku a nechcel ju prepáliť skrz, aby vzal zo sebou do plazmy aj dané atómy. Taktiež som mal problém s nastavením zrkadlovky, aby daná farba výboja aj čo najviac zodpovedala realite. Pri jasnej zelenej farbe z kyseliny bórovej mi bralo farbu fotky až do biela a nie zelena, aj keď som mal celú miestnosť osvetlenú komplet na zeleno. Potom pomohlo vyhrať sa s vyvážením bielej a je to už celkom OK. Dole už len jednotlivé galérie fotiek s danou chémiou na hrote elektródy Teslovho transformátora SSTC III PLL. Prvý názov v nadpise galérie je stále prvok, ktorá farbí. Pri takto vysokej teplote sa molekuly rozpadávajú a farba nezávisí od zlúčeniny, ale od prítomnosti daných atómov prvkov, ktoré sú zodpovedne za sfarbenie plameňa/plazmy. Na záver tiež ďakujem Lucii Dovalovej za skompletizovanie zvyšnej chémie a typy pre farbenie.

19.12.2021
      Doplnenie do článku nové galérie fotiek zafarbenej plazmy na inom tesláku VTTC s SRS 457 pri 4,2MHz. Môžete si porovnať správanie sa farbenia plazmy na inom type TC s menším výkonom a inom charaktere výbojov.Sodík - Hydrogenuhličitan sodný - NaHCO3 (sóda bikarbóna)

Wikipédia - NaHCO3 (SK)
Wikipédia - NaHCO3 (CZ)
Bór - Kyselina boritá - H3BO3

Wikipédia - Bór (Kyseliny bóru)
Wikipédia - Kyselina boritá B(OH)3
Bárium - Síran bárnatý - BaSO4

Wikipédia - BaSO4
Draslík - Síran draselný - K2SO4

Wikipédia - K2SO4
Lítium - Síran lítny - Li2SO4

Wikipédia - Li2SO4
Meď - Síran meďnatý - CuSO4 (Modrá skalica)

Wikipédia - CuSO4
Stroncium - Uhličitan strontnatý - SrCO3

Wikipédia - SrCO3
Vápnik - Uhličitan vápenatý - CaCO3

Wikipédia - CaCO3
Video SSTC - Lítium + Bór (červená a zelená plazma)Video VTTC - Lítium, Stroncium, Bór a Sodík


Kovové lítium

      Kovové lítium je striebrolesklý veľmi ľahký a mäkký kov, ktorý sa dá krájať nožom. Dobre vedie elektrický prúd a teplo (niektoré typy jadrových reaktorov používajú roztavené lítium pre odvod tepla z reaktora). Lítium má najmenšiu hustotu zo všetkých pevných prvkov. Je ľahší, ako voda a petrolej, a pláva na nich. Lítium sa pripravuje elektrolýzou taveniny chloridu lítneho a bromidu lítneho. V porovnaní s ostatnými kovmi má lítium pomerne nízke teploty topenia a varu. Teplota topenia je 180,54°C a varu 1342°C. Zo skupiny alkalických kovov je lítium najmenej reaktívne.

      Elementárne kovové lítium je možné dlhodobo skladovať prekrytím vrstvou alifatických uhľovodíkov (minerálny olej, petrolej, nafta) alebo napr. malé vzorky elementárneho lítia v argónovej atmosfére v malých ampulkách. Musí sa uchovávať v inertnej atmosfére alebo ponorené v minerálnom oleji, inak na vzduchu rýchlo koroduje. Soli lítia farbia plameň karmínovo červeno.

      Kúpil som 2m lítiového drôtu na rôzne pokusy. Na začiatok klasický pokus reakcie s vodou, tak spaľovanie vodíka z reakcie horákom. Pálenie samotného lítia s horákom o teplote plameňa okolo 1300°C a na záver pravdaže lítiový hrot na vrchole Teslovho transformátora, SSTC. Najprv menší SSTC a na záver veľký SSTC v CW režime s filtráciou. Všetko je ukázané na videu dole a nejaké fotky z pokusov prevažne vytiahnuté z videa.

      Reakcia lítia s vodou, vzniká hydroxid lítny  LiOH a plynný vodík H2. Pri horení lítia vzniká, ako hlavný produkt oxid lítny Li2O. Je to biela porézna hmota. Býva znečistený peroxidom lítnym Li2O2.

Reakcie:
Voda: 2 Li + 2 H2O → 2 LiOH + H2
Horenie: Li + O2 → Li2O      Kúsok lítia stočený a položený na hrot SSTC III PLL. Fotky sú vytiahnuté z videa. Pekne vidieť proces spálenia lítia od postupného tavenia až samotné rýchle horenie, kedy hrot sa rozsvieti až do silno biela a následne je plazma výboja naďalej farbená do karmínovo červenej už prevažne so spáleného lítia do oxidu lítneho. Na poslednej fotke biely oxid lítny na hrote SSTC po vypálení vysokou teplotou.Video pokusov s kovovým lítiom

Novinky na webe

Populárne články