Rádioaktívne predmety a minerály

Zbierka rôznych rádioaktívnych predmetov a minerálov. Zoznam predmetov a minerálov s fotografiami a s nameranými hodnotami uR/h.

Meranie radiačného pozadia

Meranie prirodzeného rádioaktívneho pozadia. Nejaké grafy, tabuľky, štatistické priemerné hodnoty dávkového príkonu gama žiarenia počas jednotlivých dní a pod.

GM indikátor a počítadlo – merač rádioaktivity

Geiger-Müllerov (GM) indikátor resp. čítač je zariadenie slúžiace na indikáciu (detekciu) ionizujúceho rádioaktívneho žiarenia.

Novinky na webe

Populárne články