Fluoroskopický röntgen, X-ray

Röntgenové snímky rôznych predmetov získane fluoroskopickou cestou pomocou zelených a modrých RTG kaziet a zubnej röntgenky Chirana pri napätiach 50 až 100kV !

Rádioaktívne predmety a minerály

Zbierka rôznych rádioaktívnych predmetov a minerálov. Zoznam predmetov a minerálov s fotografiami a s nameranými hodnotami uR/h.

GM indikátor a počítadlo – merač rádioaktivity

Geiger-Müllerov (GM) indikátor resp. čítač je zariadenie slúžiace na indikáciu (detekciu) ionizujúceho rádioaktívneho žiarenia.

Detektor rádioaktivity cez webkameru

CCD a CMOS snímače z digitálnych kamier, ako detektor rádioaktívneho žiarenia. Jednoduchá úprava webkamery v spojení s programom Theremino ParticleDetector na detekciu rádioaktivity.

Meranie radiačného pozadia

Meranie prirodzeného rádioaktívneho pozadia. Nejaké grafy, tabuľky, štatistické priemerné hodnoty dávkového príkonu gama žiarenia počas jednotlivých dní a pod.

Röntgenové žiarenie a zdroj RTG s diódou DY87

Jednoduchý improvizovaný zdroj slabého röntgenového žiarenia s vákuových vysokonapäťových diód z TV. Plus nejaký teoretický základ o RTG žiarení.

Difúzna hmlová komora

Je to fyzikálny prístroj umožňujúci pozorovať trajektórie elektricky nabitých častíc. Existujú dva typy hmlových komôr: Wilsonová expanzná hmlová komora (1911) a Langsdorfova difúzna hmlová komora (1939). V článku sa budem venovať konštrukcii difúznej hmlovej komory a experimentom.

Novinky na webe

Populárne články