Rádioaktívne predmety a minerály

Zbierka rôznych relatívne bežných rádioaktívnych predmetov a uránových minerálov. Zoznam s priloženými fotografiami, popisom a s nameranými hodnotami v uR/h alebo uSv/h.

      Trvale sa meniaca zbierka rôznych relatívne bežných rádioaktívnych predmetov a uránových minerálov. Pri starších veciach som robil merania s GM počítadlom verzie 2.1 s trubicou STS-5. GM trubka je citlivá na beta a gama žiarenie. Merania som robil primárne na 3cm vzdialenosť od trubice, slabo rádioaktívne v tesnej blízkosti a aktívnejšie na 5cm. Namerané hodnoty sú uvedené v CPM (Counts Per Minute), teda počtoch pulzoch za minútu a v dávkovom príkone v uR/h. Neskôr a aktuálne už používam na meranie rádiometer Pripyať s dvoma SBM-20 GM trubicami, kde uvádzam hodnoty v uSv/h alebo RadiaCode 101, čo je scintilačný detektor a meria iba v gama. Vzhľadom na stále sa priebežne meniaci zoznam predmetov, nachádzajú sa tu rôzne merané predmety rôznymi spôsobmi alebo aj bez údajov.  

      Ďalší zaujímavý zoznam rádioaktívnych predmetov s nameranými hodnotami má Danyk na svojich stránkach.

      Tiež dávam do pozornosti projekt Žhavá Místa, ktorého som súčasťou. Nájdete tam mapu s GPS súradnicami lokalít a kreslených čiar v mape s meraniami rádioaktívneho pozadia či inými radiačne zaujímavými miestami s vyššími hodnotami radiácie. Lokality v prírode, po ťažbe uránu, staré budovy...

Ionizujúce žiarenie môže byť nebezpečné ! Pri práci s rádioaktívnymi predmetmi je nutné dodržiavať bezpečnostné opatrenia. Stránka ukazuje iba zaujímavé predmety a minerály, nedáva žiadne návody a postupy bezpečnosti pri práci. Stránka slúži iba čisto pre informačné účely, ako zaujímavosť.


Uránové minerály

Autunit

      Je to chemicky hydratovaný fosforečnan vápnika a uranylu so vzorcom Ca(UO2)2(PO4)2·10-12H2O, kryštalizujúci v tetragonálnej sústave. Pod UV svetlom je fluorescenčný. Na fotografiách sú použité dva rôzne zdroje UV svetla s vlnovými dĺžkami 395nm (do fialová) a druhý 365nm bez fialového nádychu. 

Pôvod: 2x AustráliaPôvod: Assunção, PortugalskoPôvod: Assunção, PortugalskoMetaautunit

Pôvod: Assunção, PortugalskoPôvod: Nový Fojtov, ČeskoPôvod: Jachýmov, ČeskoTorbernit

      Minerál kryštalizujúci v tetragonálnej sústave, chemicky hydratovaný fosforečnan medi a uranylu - Cu(UO2)2(PO4)2·8-12H2O. Fluorescenčné sú len niektoré minerály, ktoré boli kontaminované ďalšími prvkami. Prvý najmenší je florescenčný len minimálne, na druhom vidieť pekne svietiace pásiky a posledný najväčší nie je vôbec florescenčný pod UV. Zároveň obsahuje len kúsok torbernitu na povrchu. 

Pôvod: AustráliaPôvod: AustráliaPôvod: KongoMetatorbernit

Pôvod: Vimianzo, ŠpanielskoUranocircit

      Uránový minerál s chemickým vzorcom - Ba(UO2)2(PO4)2·10H2O. Fosfátový minerál s obsahom bária, UV aktívny. Na fotkách dole pod 365nm a 254nm UV svetlom.

Pôvod: El Cabril, ŠpanielskoUraninit (Smolinec)

      Je rádioaktívny minerál a ruda bohatá na urán. Tiež nazývaný v zahraničných zdrojoch Pitchblende, staršie slovenské názvy sú tiež uranín, smolinec alebo nasturán. Má chemické zloženie, ktoré je väčšinou UO2, ale kvôli oxidácii obsahuje aj premenlivé podiely UO3/U3O8 a v dôsledku rádioaktívneho rozpadu oxidy olova, tória, stopové množstva hélia a prvky vzácnych zemín.

Pôvod: Austrália


Pôvod: Příbram, ČeskoPôvod: Příbram, ČeskoKalcit s uranospinitom

      UV aktívny kalcit s uranospinitom na povrchu. Červený kalcit je viditeľný pod 254nm UV svetlom, posledná fotografia je pod 365nm UV svetlom. Minerál je len slabo rádioaktívny na beta žiarenie, gama je nemerateľná.

Pôvod: Příbram, Česko


Mix pre porovnanie...


Thorit

      Prírodný najbežnejší minerál tória, thorit s chemickým vzorcom (Th,U)SiO4. Pochádza z Thajska.

25uSv/h - [RadiaCode 101]
75uSv/h - 
[Pripyat RKS]


Trinitit

      Trinitit je sklovitý zvyšok umelého minerálu slabo zelenej farby. Zostal na púštnom podloží roztavením kremičitého piesku v epicentre po teste atómovej bomby Trinity na báze plutónia 16. júla 1945 neďaleko Alamogorda v Novom Mexiku (Manhattan project). Je mierne rádioaktívny. Dnes už tieto malé kúsky nie sú dostatočne aktívne, aby boli nebezpečné, no stále majú merateľnú aktivitu. Jednotlivé kúsky stále obsahujú rádioizotopy 241Am, 137Cs, 152Eu. Jediná možnosť, ako overiť pravosť vzorku je gama spektrometriou potvrdiť prítomnosť konkrétnych rádioizotopov. Aj dnes sú stále zohnateľné pravé vzorky, ktoré sa predávajú po gramoch. Viac info napr.:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Trinitite 
https://atomicrockshop.com/

2.4.2022
      Zohnal som si do zbierky ďalší väčší kúsok 2g vzorky Trinititu. Aktuálne už vlastním aj RadiaCode 101, ktorý je schopný merať a vykresliť spektrograf aj s identifikovaním prvkov podľa energií v keV. Skúsil som pomerať vzorky a aj napriek nízkemu rozlíšeniu spektrometrie na RadiaCode 101 som bol schopný úplne jednoznačne identifikovať a potvrdiť prítomnosť 137Cs, je možné vidieť tiež peaky 152Eu a 241Am už je zahltené v grafe, no mierne vyčnieva daná oblasť energií v grafe. Vzorky sú pravé ! :) – fotka z merania dole v albume fotiek.

23.9.2023
      Ďalšie 2 kúsky Trinititu v zbierke z toho jeden kúsok bol aj meraný v SÚRO (Státní ústav radiační ochrany), graf z merania je priložený dole v albume fotiek.

      Vzorky trinititu som meral s rádiometrom Pripyat RKS 20.03, ktorý je dostatočne citlivý na beta žiarenie s dvoma GM trubicami SBM-20.

1. vzorka - 0,73uSv/h -- 1,21g
2. vzorka - 0,71uSv/h
 -- 0,99g
3. vzorka - 1,05uSv/h -- 2g
4. vzorka - 0,86uSv/h -- 1,88g
5. vzorka - priložený spektrograf od SÚRO -- 0,64g


Uránové sklo

      Rôzne uránové skla z eBay. Svietia pod UV svetlom, na fotke 395nm. Je to sklo, do ktorého sa pridáva oxid uránu, ktorý spôsobuje charakteristické olivové zafarbenie. Pomer uránu v skle sa pohybuje obvykle okolo 1-2%. Dajú sa nájsť výnimočne aj veľmi staré historické kúsky uránového skla, kde je pomer uránu až k 25%.

1 - 3cm - 383,8CPM | 180,53uR/h --- 0cm - 3121CPM | 1543,93uR/h
2 - 0cm - 769,38CPM | 372,58uR/h 


      Kusy uránového skla.

3,1uSv/h - [Pripyat RKS] (meraný jeden kus skla)


      Pohár na víno z UK z čias Viktoriánskej éry. Vyrobený bude niekedy pred rokom 1900. Sklo je fluorescenčné pod UV svetlom, vlnová dĺžka na fotkách 365nm.

5,7uSv/h - [Pripyat RKS] (merané zhora, položený rádiometer na pohári)


      Maďarská uránová sódová fľaša z roku 1938. Sklo je fluorescenčné pod UV svetlom, vlnová dĺžka na fotkách 365nm.

0,77uSv/h - [Pripyat RKS]


Sklenená lampa s uránovou glazúrou na skle

      Veľmi stará z neznámeho roku sklenená lampa, ktorá obsahuje prímes uránu v glazúre na skle. Nie je to uránové sklo, na skle je mliečna glazúra s obsahom uránu. Našiel som ju doslova doma úplnou náhodou s UV svetlom, keď odrazu začala svietiť na zeleno... dole na fotkách lampa pod rôznymi UV svetlami 395nm a 365nm plus video.

5,46uSv/h - [Pripyat RKS]


Uránová glazúra

      V minulosti sa urán, teda oxidy uránu pridávali nielen do skla, ale vo veľkom aj do keramických glazúr. Samotná uránová ruda sa považovala za odpadový produkt a s využitím tohto novo výdatného zdroja mal kachliarsky a hrnčiarsky priemysel relatívne lacný a bohatý zdroj materiálu. Približne 25% všetkých domov a apartmánov postavených v tomto období (asi 1920 – 1940) používalo obklady v kúpeľni alebo kuchyni, ktoré boli glazované s uránom. Rovnako sa používala takáto keramika aj na poháre, šálky, misky a kuchynský riad. Používanie uránu v keramických glazúrach sa skončilo počas druhej svetovej vojny, keď bol všetok urán presmerovaný na projekt Manhattan a obnovilo sa používanie až v roku 1959.

23uSv/h - [Pripyat RKS]


Keramické misky s uránovou glazúrou

      Popis okolo uránovej glazúry na keramike je písaný vyššie pri kachličke. Pre porovnanie pridávam sem viac hodnôt z meraní s rôznymi prístrojmi. RadiaCode 101 berie primárne gama a len tvrdú časť spektra beta žiarenia. Pripyat RKS berie beta + gama a Inspector EXP+ s palacinkovou sondou berie alfa + beta + gama. V tomto prípade som na palacinkovej sonde dvoma listami papiera odtienil alfa a meral som iba čisto beta + gama, no palacinka je podstatne citlivejšia beta. Beta dokáže značne navýšiť hodnoty vzhľadom na rozsah energií, ktoré dokáže pokryť GM trubka/palacinka.

Ľavá miska:
2,05uSv/h - 
[RadiaCode 101] (max)
80uSv/h - [Pripyat RKS] (max)
128,3uSv/h - [Inspector EXP+] (max)

Pravá miska:
2,15uSv/h - 
[RadiaCode 101] (max)
75uSv/h - [Pripyat RKS] (max)
126,2uSv/h - [Inspector EXP+] (max)


Monazitový piesok

      Monazitový piesok alebo ruda monazit je dôležitým minerálom pre získavanie tória, lantánu a céru. Je to minerál, ktorý obsahuje prvky vzácnych zemín s veľkou variabilitou zloženia skupiny minerálov – La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Th. Výskyt tohto piesku je v Indii, Madagaskar, JAR, Brazília, USA a Austrália. Z monazitového piesku sa tiež získavalo tóriu pre pančuchy do plynovej lucerny. Monazitový piesok sa rýchlo prijal, ako zdroj tória a stal sa základom priemyslu vzácnych zemín.

16,21uSv/h - [Pripyat RKS]


Draslík K-40

      Prírodný draslík obsahuje 0,0119% rádioizotopu draslíka 40K. Draslík sa javí, ako prírodný rádioaktívny žiarič beta. Tento prírodný rádioizotop s polčasom premeny 1,248x109 rokov je najvýznamnejšou zložkou biosféry a litosféry, pretože je hlavným nositeľom rádioaktivity vôd morí a oceánov, ktorý svojim rozpadom dodáva pôde teplo. Jeho prítomnosťou sa tiež vysvetľuje rádioaktivita ľudského tela. Z rovnakého dôvodu sú banány najrádioaktívnejšie ovocie. Pre meranie som použil čistý 99% síran draselný K2SO4. Pôvodne kupovaný pre farbenie plazmy výboja.

0,5uSv/h - [Pripyat RKS] (približná hodnota po odčítaní pozadia)


Stroncium Sr-90

      Testovací kontrolný žiarič od rádiometru RBGT-62a. Stroncium-90 (90Sr) je rádioaktívny izotop stroncia a ide čisto o beta žiarič. Polčas rozpadu je 28,79 rokov a rozpadá sa na Yttrium-90, ktorý ma polčas rozpadu 64h a to sa rozpadá na stabilné Zirkónium-90.

3cm - 1566,6CPM | 768,29uR/h --- 5cm - 719,4CPM | 346,3uR/h


Požiarne hlásiče – Amerícium Am-241

      Nachádza sa v požiarnych hlásičoch. Polčas rozpadu 241Am je 432,6 rokov. Je to silný alfa žiarič so slabým sprievodným gama žiarením o energii 59,54keV. Vyrába sa z plutónia 239Pu.

3cm - 137CPM | 57,6uR/h


3cm - 186,56CPM | 82,28uR/h


3cm - 136,88CPM | 57,53uR/h


Požiarny hlásič RID-6M – Plutónium Pu-239

      Extrémne vzácny typ požiarneho hlásiča RID-6M z obdobia studenej vojny z bývalého Sovietskeho zväzu. Tento kus ma rok výroby 1984. Obsahuje iba 0,5uCi Pu-239 (239Pu), ktorý je fixovaný v tenkej vrstve oxidu titaničitého TiO2.


Hodinkové ciferníky – Rádium Ra-226

      Staré hodinkové ciferníky s rádiom-226 (226Ra). V galérií na fotkách osvetlené s dvoma UV svetlami o 395nm a 365nm. Posledné fotky luminiscencia tesne po vypnutí UV. Popis pod fotkami.

0,35uSv/h - γ (max)
2,32uSv/h - β+γ (max)


Hodinkové ciferníky 2 – Rádium Ra-226

      Ďalšie staré hodinkové ciferníky natreté farbou s rádiom-226 (226Ra). To, akým spôsobom prišli zabalené radšej bez komentára, vidieť na fotkách dole. Potom som ich pretriedil na podložke s fólie (kvôli kontaminácii) na ciferníky s 226Ra farbou a bez nej. Ta farba je svinstvo, na všetko sa perfektne lepí, fólia, pinzeta a všade na podložke ostával po ciferníkoch zelený svietiaci rádioaktívny bordel, teda farba. Ak by sa k podobným niekto dostal, veľký pozor na manipuláciu a ideálne uchovať v ampulke a už neotvárať (pozor na použitý materiál pre prenikavosť UV svetla). Na fotkách dole som svietil s UV 365nm. Ciferníky sú len slabo rádioaktívne, nie sú dostatočne staré, kedy sa používalo väčšie množstvo 226Ra. Hodnoty idú pod 1uSv/h v gama s RadiaCode 101.

<1uSv/h - [RadiaCode 101] (aktualizovaný FW pre energetickú kompenzáciu gama)


Hodinky Победа – Rádium Ra-226

      Podarilo sa mi z Česka z burzy zohnať tieto staré hodinky s rádiovou (226Ra) farbou na ciferníkoch. Sú to Ruské hodinky značky Pobeda (Победа – víťazstvo). Názov Pobeda vybral osobne Josif Stalin v apríli 1945 a zároveň nariadil, aby boli prvé hodinky pripravené na sériovú výrobu v deň prvého výročia víťazstva. Prvé hodinky vyšli z továrne v meste Penza koncom roka 1945 a prvé modely boli uvoľnené pre verejnosť z moskovskej Prvej hodinkovej továrne A. S. Kirova v marci 1946. Na fotke sú hodinky pod 365nm UV svetlom.

2,27uSv/h - [RadiaCode 101] (aktualizovaný FW pre energetickú kompenzáciu gama)
40,6uSv/h - 
[Pripyat RKS]
72,17uSv/h - [Inspector EXP+]


Hodinky 2 – Rádium Ra-226

      Dvojica starých hodiniek s 226Ra farbou. Slabo rádioaktívne pre novší typ hodiniek, väčšie množstvá 226Ra vo farbe sa používalo v ešte starších veciach a hlavne vojenských.


Kompas Adrianova – Rádium Ra-226

      Kompas Adrianova bol navrhnutý v roku 1907 a jeho náramková verzia sa postupne etablovala vo výstroji nielen sovietskej armády, ale aj vojakov iných krajín Varšavskej zmluvy, vrátane Československa. Postupne som nahromadil štyri kusy tohto kompasu v rôznom stave. Najstarší kúsok som zohnal na eBay z Ukrajiny, ďalšie kusy lokálne na burze osobne a na Bazoši. Niekedy je to však lotéria, novšie kusy nemajú farbu s 226Ra. Na fotkách pod 365nm UV svetlom. Na prvej úvodnej fotke so všetkými štyrmi kompasmi zľava doprava od najlepšieho stavu po najstarší kus.

http://www.vhu.sk/kompas-adrianova/1,18uSv/h - [RadiaCode 101] (max)
2,53uSv/h - 
[Pripyat RKS] (max)5uSv/h - [RadiaCode 101] (max)
19,3uSv/h - 
[Pripyat RKS] (max)Rádiová farba stále svieti !
      Neskôr doplnené fotky. Skúsil som sfotiť obe kompasy za úplnej tmy s dlhou expozíciou 30 sekúnd s clonou F/1.8 a na ISO-3200. Pekne vidieť, že farba ešte stále slabo svieti aj bez UV svetla.


Kompas 2 – Rádium Ra-226

      Ďalší vojenský kompas s rádiovou farbou v zbierke. Tento som získal celkom kurióznym spôsobom. Našiel som ho doma v starých krabiciach pri prataní. Desiatky rokov bol u nás doma, ešte kedysi dávno som ho dostal od deda. Dnes som náhodne zistil, že obsahuje farbu s 226Ra. Ktovie, koľko podobných vecí majú ľudia doma a ani netušia o čo ide, a čo v tom je. Namerané hodnoty v uSv/h sú bodové maxima z jedného miesta. Nesvieti až takto silno celý plošne. Pre porovnanie meranie z troma rôznymi meracími prístrojmi. Merané beta + gama. RadiaCode 101 meria primárne gama a len tvrdú časť beta, Inspector EXP+ je najcitlivejší s palacinkou GM na gama a širokom rozsahu beta žiarenia, ktoré značne navyšuje hodnoty. 

60,7uSv/h - [RadiaCode 101] (max)
81,1uSv/h -
[Pripyat RKS] (max)
203,1uSv/h - [Inspector EXP+] (max)


Letecký budík – Rádium Ra-226

      Starý letecký budík so značne rádioaktívnou 226Ra farbou z obdobia, kedy sa ešte používalo viac rádia do farby. Niekoľko fotiek pod UV svetlom 365nm. Jedna fotka za svietenia UV a ostatné fotky dosvit farby hneď po zhasnutí UV svetla. Inspector EXP+ ma palacinkovú GM trubku, ktorá je značne citlivejšia, väčšia plocha a berie široké spektrum beta žiarenia plus alfa. V tomto prípade alfa nebolo merané, keďže cez sklo budíka neprejde. No pekné porovnanie s RadiaCode 101, ktorý meria len gama a tvrdú časť spektra beta žiarenia.

51,5uSv/h - [RadiaCode 101] (max)
184uSv/h - [Inspector EXP+] (max)


Elektrónky – Rádium Ra-226

      Mix 10ks elektrónok napäťových regulátorov OA2, OA2WA, OB2, OB2WA. Údajne by sa v niektorých z nich malo nachádzať rádium-226. U pár ľudí som videl, ako pod UV svetlom svietili bodky rádia po skle a nebolo to uránové sklo. Skúsil som pokusne vziať mix 10ks elektrónok z eBay. Realita je taká, že nepozorujem nikde žiadne rádiové bodky po skle, ako som čakal, no 4ks svietia pod UV svetlom 365nm a aj to len časť skla a jedna elektrónka svieti celá. Iba 1 z 10 elektrónok má na skle znak rádioaktivity, ale reálne merateľne rádioaktívna elektrónka je iba jedna z nich, ale nie je to tá, so značkou rádioaktivity. Dole na fotkách je detail na tú rádioaktívnu elektrónku a druhú so značkou rádioaktivity, pri ktorej ale, nejako nič nemeriam. S Inspector EXP+ meriam 1,6 – 2uSv/h a v maxime som nameral až 2,14uSv/h no aj vrátane alfa žiarenia, takže správne by som to ani nemal merať v uSv/h. Pri odtienení alfa som nameral maximum beta + gama 1,4uSv/h.

1,4uSv/h - [Inspector EXP+] (max)


Tóriová katóda magnetrónu

      Kúsky tóriovej priamo žeravenej katódy z magnetrónu, bolo rozobratých niekoľko veľa magnetrónov. Dole sú aj fotky ešte v celku katódy. Je to celkom prúser magnetrón takto rozobrať, aby ostala katóda celá neporušená. Je veľmi krehká a fakt ľahko sa láme. Katóda je z volfrámu a obsahuje 1-2% prímesi tória. Kliknutím na fotky ich zväčšite. 

3cm - 34,56CPM | 6,57uR/h --- 0cm - 166,5CPM | 72,29uR/h (0,723uS/h) [STS-5, homemade merak] (staré meranie, menej Th katód)

1,2uSv/h - [Pripyat RKS] (Th katódy na fotke v sáčku)


Tóriová pančucha do plynovej lucerny

      Pančucha sa nasadí na plynovú lampu, žiarom sa nažeraví a jasne svieti. Do látky sa pridávajú rôzne žiaruvzdorné materiály. Tradične to bol oxid tória ThO2, ktorý ma najvyšší bod tavenia 3300°C zo všetkých známych oxidov, ale je rádioaktívny. Moderné pančuchy môžu mať namiesto oxidu tória napríklad oxidy ytria alebo zirkónia, aby sa predišlo rádioaktivite. Tórium z klasických pančúch sa môže uvoľňovať, ale unikajú hlavne dcérske produkty rádioaktívneho rozpadu radónu 220Rn, keďže je to plyn, ľahko sa bude uvoľňovať z látky. Pre príklad takejto kontaminácie radónom pozri tento pokus. Takéto pančuchy je nutné vhodne skladovať, aby sa zamedzilo uvoľňovaniu radónu do miestnosti ak ich už je väčšie množstvo (uzatvorené zatesnené sklo)

0cm - 4279,2CPM | 2120,83uR/h


Tóriová TIG elektróda

      Volfrámová elektróda pre TIG zváranie s prímesou tória 2%, červené značenie. Druhá fotka sú dva krátke tyčinky z elektródy s prímesou tória až 4%, ideálne pre hmlovú komoru.

0,46uSv/h - 2% Th elektróda - [Pripyat RKS]
1,20uSv/h - 4% Th tyčinky obe - 
[Pripyat RKS]


Quantum of Science: Scalar Energy Pendant

      Kvantový prívesok skalárnej energie pre podporu krvnej cirkulácie, výdrže, zdravia... ako produkt vývoja kvantovej vedy... ale noták, toto nie je web o ezokravinách, tak poďme k veci :).

      Prívesok je vyrobený údajne z prírodného lávového kameňa (tiež známy, ako čadič alebo lávová skala), aspoň to každý predajca rád tvrdí :). Podľa merania z tohto webu s RAYSID (gama spektrometria), to vychádza u prívesku na dcérske prvky aktínia 228Ac, olova 212Pb, tália 208Tl z rozpadu tória 232Th. Prípadne kus od kusu sa prvky a ich množstvo bude líšiť v prívesku podľa roku výroby a výrobcu. Tiež sa v minulosti našli v príveskoch aj stopy dcérskych prvkov z uránovej rozpadovej rady.

      Čo je tiež zaujímavé, jedna z mojich dvoch pribalených kariet ta tmavšia je tiež rádioaktívna. Dokonca ešte viac, ako samotný prívesok, ktorý je z „prírodného lávového kameňa“. Druhá svetlá karta je čistá. Na fotkách sú max. namerané hodnoty v uSv/h pre jeden prívesok a tmavú kartu.

      Čína do príveskov a niektorých kariet pridáva umelo tórium a niekedy zrejme aj urán, tie sa v prírode bežne vyskytujú, ako monazitové piesky, rôzne horniny a pod. Rovnako do množstva iných výrobkoch, ktoré vychádzajú z ezoteriky a mali by akože chrániť pred elektromagnetickým žiarením, sú samé zdrojom žiarenia. Niečo viac info v priloženom linku a videách.

https://shungite-c60.com/why-is-the-quantum-pendant-radioactive/
YouTube - Negative Ion Pendants are Radioactive 
- video o príveskoch plus spektrometria s RAYSID
YouTube - This isn't Uranium Glass! 
- video o sklenenom prívesku, ktorý mám na fotkách dole svietiaceho pod UV

Prívesok - 1,66uSv/h (max)
Tmavá karta - 2,90uSv/h
(max)

      Ďalšie prívesky z Aliexpress. Sklenený najaktívnejší, to nie je uránové sklo. Do skla je pridané tórium. Sklo svieti pod 365nm UV svetlom, no fluorescencia je slabšia, ako pri klasickom uránovom skle.

1 - γ=1,35uSv/h  β+γ=7,4uSv/h (sklenený)
2 - γ=0,32uSv/h  β+γ=1,5uSv/h
3 - γ=0,42uSv/h  β+γ=1,7uSv/h
4 - γ=0,35uSv/h  β+γ=1,6uSv/h
5 - γ=0,36uSv/h  β+γ=1,6uSv/h


Bleskoistka TESLA 11TN40

      Veľmi slabo rádioaktívne na hranici merateľnosti.

0cm - 21,53CPM | 0,079uR/h

Novinky na webe

Populárne články