VN iskrový detektor alfa častíc

Ide o jednoduchý detektor alfa častíc rádioaktívneho žiarenia vhodný pre demonštračné účely alebo ako zaujímavosť. Detektor využíva zdroj vysokého napätia v jednotkách kV.

      Ide o jednoduchý detektor alfa častíc rádioaktívneho žiarenia vhodný pre demonštračné účely alebo ako zaujímavosť. Detektor využíva VN zdroj, ktorého kladné napätie niekoľko kV privedieme na horné drôty vedené ponad uzemnenú kovovú dosku. Tento typ detektora je citlivý iba na alfa častice, jedine tie dokážu dostatočné zionizovať plyn za atmosférického tlaku, aby nastal preskok výboja z kladnej mriežky do uzemnenej kovovej dosky. Pre beta a gama žiarenie tento detektor fungovať nebude. Pre lepšiu predstavu v difúznej hmlovej komore pekne vidieť hrúbku hmlových stôp po ionizácií plynu od alfa častice a elektrónu. Medzera medzi drôtmi a doskou sa nastaví na kritickú vzdialenosť pri použitom napätí (teda limitnú vzdialenosť, kedy ešte samovoľne nepreskočí výboj).

      Moja konštrukcia využíva dosku VN zdroja na +7,5kV z nejakého neznámeho Japonského VN zdroja pre neznáme zariadenie. VN zdroj nie je nijako kritický, čokoľvek s malým výkonom na jednotky kV či už priamo z VN transformátora alebo s použitím násobiča. Výboje z drôtov musia byť kapacitné, nesmie sa zapáliť oblúk. Zároveň je samotné vysoké napätie na vrchnej mriežke, čiže VN zdroj nesmie byť nebezpečný pri náhodnom preskoku výboja do prstov alebo pinzety. Vzdialenosť medzi drôtmi a duralovým plechom je v mojom prípade 6,3mm.

      Najhoršia časť však nie je VN zdroj, ale fyzická konštrukcia detektora s elektródami. Musí byť celá konštrukcia vhodne geometricky riešená a musia sa použiť vhodné drôty. Čím tenšie drôty, tým lepšie. Zároveň to nefunguje s akýmkoľvek kovom. Medené tenké drôty mi robili problémy a nechcelo to s nimi fungovať, niekomu nefungovali ani oceľové tenké drôty, mne sa osvedčili nerezové drôty z krájača na vajcia. Podľa toho, čo som našiel na webe, ideálne sú nato pre dosiahnutie najlepšieho efektu a funkčnosti tenké volfrámové drôty. Viac zo samotnej konštrukcie povedia už fotky dole a priložené video.

      Pre zdroj alfa častíc boli použité amerícia 241Am z požiarnych hlásičov a uránové minerály autunit. Vhodné amerícium-241 nájdete napríklad aj tu v ionizačnej komore pre hlásič na aliexpress.

Novinky na webe

Populárne články