Diffusion cloud chamber

It is a physical instrument that allows you to observe the trajectories of electrically charged particles. There are two types of cloud chambers: the Wilson expansion cloud chamber (1911) and the Langsdorf diffusion cloud chamber (1939). In this paper I will discuss the design of the diffuse cloud chamber and the experiments.

Rádioaktívne predmety

Zbierka rôznych relatívne bežných rádioaktívnych predmetov okolo nás, či už prírodných alebo vyrobených človekom. Zoznam s priloženými fotografiami, stručným popisom a s nameranými hodnotami v uR/h alebo uSv/h.

GM indikátor a počítadlo – merač rádioaktivity

Geiger-Müllerov (GM) indikátor resp. čítač je zariadenie slúžiace na indikáciu (detekciu) ionizujúceho rádioaktívneho žiarenia.

Rádioaktívne minerály

Zbierka rôznych rádioaktívnych uránových a tóriových minerálov. Zoznam s priloženými fotografiami, stručným popisom a s nameranými hodnotami v uSv/h.

Meranie radiačného pozadia

Meranie prirodzeného rádioaktívneho pozadia. Nejaké grafy, tabuľky, štatistické priemerné hodnoty dávkového príkonu gama žiarenia počas jednotlivých dní a pod.

Röntgenové žiarenie a zdroj RTG s diódou DY87

Jednoduchý improvizovaný zdroj slabého röntgenového žiarenia s vákuových vysokonapäťových diód z TV. Plus nejaký teoretický základ o RTG žiarení.

News on the website

Popular articles