Rádioaktívne minerály

Zbierka rôznych rádioaktívnych uránových a tóriových minerálov. Zoznam s priloženými fotografiami, stručným popisom a s nameranými hodnotami v uSv/h.

      Trvale sa meniaca zbierka rôznych rádioaktívnych uránových, tóriových a iných minerálov. Článok bol rozdelený na dva časti, táto časť je o mineráloch, druhý článok sú čisto rádioaktívne predmety okolo nás.

Ďalší zaujímavý zoznam rádioaktívnych predmetov s nameranými hodnotami má Danyk na svojich stránkach.

      Tiež dávam do pozornosti projekt Žhavá Místa, ktorého som súčasťou. Nájdete tam mapu s GPS súradnicami lokalít a kreslených čiar v mape s meraniami rádioaktívneho pozadia či inými radiačne zaujímavými miestami s vyššími hodnotami radiácie. Lokality v prírode, po ťažbe uránu, staré budovy...

Ionizujúce žiarenie môže byť nebezpečné ! Pri práci s rádioaktívnymi predmetmi je nutné dodržiavať bezpečnostné opatrenia. Stránka ukazuje iba zaujímavé predmety a minerály, nedáva žiadne návody a postupy bezpečnosti pri práci. Stránka slúži iba čisto pre informačné účely, ako zaujímavosť.


Uránové minerály

Autunit

      Je to chemicky hydratovaný fosforečnan vápnika a uranylu so vzorcom Ca(UO2)2(PO4)2·10-12H2O, kryštalizujúci v tetragonálnej sústave. Pod UV svetlom je fluorescenčný. Na fotografiách sú použité dva rôzne zdroje UV svetla s vlnovými dĺžkami 395nm (do fialová) a druhý 365nm bez fialového nádychu. 

Lokalita: 2x AustráliaLokalita: Assunção, PortugalskoLokalita: Assunção, PortugalskoMetaautunit

Lokalita: Assunção, PortugalskoLokalita: Nový Fojtov, ČeskoLokalita: Jachýmov, ČeskoTorbernit

      Minerál kryštalizujúci v tetragonálnej sústave, chemicky hydratovaný fosforečnan medi a uranylu - Cu(UO2)2(PO4)2·8-12H2O. Fluorescenčné sú len niektoré minerály, ktoré boli kontaminované ďalšími prvkami. Prvý najmenší je florescenčný len minimálne, na druhom vidieť pekne svietiace pásiky a posledný najväčší nie je vôbec florescenčný pod UV. Zároveň obsahuje len kúsok torbernitu na povrchu. 

Lokalita: AustráliaLokalita: AustráliaLokalita: KongoMetatorbernit

Lokalita: Vimianzo, ŠpanielskoUranocircit

      Uránový minerál s chemickým vzorcom - Ba(UO2)2(PO4)2·10H2O. Fosfátový minerál s obsahom bária, UV aktívny. Na fotkách dole pod 365nm a 254nm UV svetlom.

Lokalita: El Cabril, ŠpanielskoUraninit (Smolinec)

      Je rádioaktívny minerál a ruda bohatá na urán. Tiež nazývaný v zahraničných zdrojoch Pitchblende, staršie slovenské názvy sú tiež uranín, smolinec alebo nasturán. Má chemické zloženie, ktoré je väčšinou UO2, ale kvôli oxidácii obsahuje aj premenlivé podiely UO3/U3O8 a v dôsledku rádioaktívneho rozpadu oxidy olova, tória, stopové množstva hélia a prvky vzácnych zemín.

Lokalita: Austrália


Lokalita: Příbram, ČeskoLokalita: Příbram, ČeskoKalcit s uranospinitom

      UV aktívny kalcit s uranospinitom na povrchu. Červený kalcit je viditeľný pod 254nm UV svetlom, posledná fotografia je pod 365nm UV svetlom. Minerál je len slabo rádioaktívny na beta žiarenie, gama je nemerateľná.

Lokalita: Příbram, Česko


Mix pre porovnanie...


Thorit

      Prírodný najbežnejší minerál tória, thorit s chemickým vzorcom (Th,U)SiO4. Pochádza z Thajska.

25uSv/h - [RadiaCode 101]
75uSv/h - 
[Pripyat RKS]


Trinitit

      Trinitit je sklovitý zvyšok umelého minerálu slabo zelenej farby. Zostal na púštnom podloží roztavením kremičitého piesku v epicentre po teste atómovej bomby Trinity na báze plutónia 16. júla 1945 neďaleko Alamogorda v Novom Mexiku (Manhattan project). Je mierne rádioaktívny. Dnes už tieto malé kúsky nie sú dostatočne aktívne, aby boli nebezpečné, no stále majú merateľnú aktivitu. Jednotlivé kúsky stále obsahujú rádioizotopy 241Am, 137Cs, 152Eu. Jediná možnosť, ako overiť pravosť vzorku je gama spektrometriou potvrdiť prítomnosť konkrétnych rádioizotopov. Aj dnes sú stále zohnateľné pravé vzorky, ktoré sa predávajú po gramoch. Viac info napr.:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Trinitite 
https://atomicrockshop.com/

2.4.2022
      Zohnal som si do zbierky ďalší väčší kúsok 2g vzorky Trinititu. Aktuálne už vlastním aj RadiaCode 101, ktorý je schopný merať a vykresliť spektrograf aj s identifikovaním prvkov podľa energií v keV. Skúsil som pomerať vzorky a aj napriek nízkemu rozlíšeniu spektrometrie na RadiaCode 101 som bol schopný úplne jednoznačne identifikovať a potvrdiť prítomnosť 137Cs, je možné vidieť tiež peaky 152Eu a 241Am už je zahltené v grafe, no mierne vyčnieva daná oblasť energií v grafe. Vzorky sú pravé ! :) – fotka z merania dole v albume fotiek.

23.9.2023
      Ďalšie 2 kúsky Trinititu v zbierke z toho jeden kúsok bol aj meraný v SÚRO (Státní ústav radiační ochrany), graf z merania je priložený dole v albume fotiek.

      Vzorky trinititu som meral s rádiometrom Pripyat RKS 20.03, ktorý je dostatočne citlivý na beta žiarenie s dvoma GM trubicami SBM-20.

1. vzorka - 0,73uSv/h -- 1,21g
2. vzorka - 0,71uSv/h
 -- 0,99g
3. vzorka - 1,05uSv/h -- 2g
4. vzorka - 0,86uSv/h -- 1,88g
5. vzorka - priložený spektrograf od SÚRO -- 0,64g


Apatit

Lokalita: Brazília


Malachit

Lokalita: Muráň, Slovensko


Radiobaryt

Lokalita: Lahošť, Česko

News on the website

Popular articles