Meranie radiačného pozadia

Meranie prirodzeného rádioaktívneho pozadia. Nejaké grafy, tabuľky, štatistické priemerné hodnoty dávkového príkonu gama žiarenia počas jednotlivých dní a pod.

      Spravil som zo zaujímavosti merania denných priemerov dávkového príkonu prirodzeného rádioaktívneho pozadia. Použil som obe zapojenia popísané v článku tu s GM trubicami STS-5 a STS-6. Merania prebiehali každý deň, niekoľko krát počas dňa s trvaním jedného merania aspoň jednu hodinu a viac za určité obdobie (vyše mesiaca). Takto vznikli grafy s každou hodnotou merania za celé obdobie na jednotlivé presné hodiny a ďalšie grafy s priemernými dennými hodnotami za dané obdobie.

      Väčší problém bolo určiť koeficient prepočtu na uSv/h. Bez kalibračného žiariča so známou hodnotou v domácich podmienkach ani nie je možné očakávať presné merania, len približné. Taktiež sa tu jedna hlavné o mix kozmického žiarenia. Po internete som našiel rôzne prepočtové koeficienty pre dané GM trubice s CPM (Counts Per Minute) na uSv/h, ktoré ľudia používajú a ktoré sa aj po prepočte výsledkami dosť navzájom líšia. Tak som zvolil inú metódu. Dlhodobo počas 20 dní som sledoval a opisoval si údaje zo stránky SHMÚ z tabuľky 24h priemeroch príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia. Vzal som všetky hodnoty z územia SR okrem Vysokých Tatier. Spriemeroval zvyšné hodnoty za daný deň a nakoniec spriemeroval všetky dni za dané obdobie. Za rovnaké obdobie, ktoré som aj ja meral s vlastnými GM trubicami. Podľa výsledných spriemerovaných hodnôt som dopočítal vlastne koeficienty prepočtu na uSv/h pre dané trubice STS-5 a STS-6. Prišlo mi to, ako najlepšia možnosť pre domáce podmienky na meranie prirodzeného rádioaktívneho pozadia. GM trubice sú netienené.

      Pre zaujímavosť, vo svete existujú zaujímavé extrémy prirodzeného rádioaktívneho pozadia. Na plážach v brazílskom Guarapari je možné namerať dávkový príkon až 50uSv/h. V niektorých častiach indického štátu Kerala okolo 2uSv/h a v iránskom Ramsaru až 10uSv/h. Vo všetkých prípadoch je zvýšenie hodnôt prírodného pôvodu. Prvé dva prípady na plážach v Brazílii a v indickom Kerale sú to tzv. monazitové piesky. Monazit je minerál s vyšším obsahom rádioaktívneho tória. V Iráne ide o horniny s vysokou koncentráciou rádia.

      U nás na Slovensku sa prirodzené rádioaktívne pozadie pohybuje podľa SHMÚ okolo 0,1 až 0,12uSv/h ak nepočítam Vysoké Tatry. V Tatrách na Lomnickom štíte to ide aj na 0,16uSv/h. V mojich grafoch pekne vidieť priemer od do, ako sa to pohybuje. Moje meranie prebiehalo v meste Prešov.

Varovanie ! Autor nezodpovedá za presnosť meraných údajov a meranie nemá slúžiť k vyvolaniu paniky !

Koeficienty GM trubíc a namerané celkové priemerné hodnoty:

1. STS-6:
   70CPM = 0,112252uSv/h
   1CPM  = 0,001604uSv/h

   Celkový priemer CPM   = 68,589
   Celkový priemer nSv/h = 109,99
   Celkový priemer uR/h  = 10,999

2. STS-5:
   22CPM = 0,109582uSv/h
   1CPM  = 0,004981uSv/h

   Celkový priemer CPM   = 22,131
   Celkový priemer nSv/h = 110,24
   Celkový priemer uR/h  = 11,024

Prevod jednotiek:
   1 mR/h  = 10   uSv/h
   1 uR/h  = 0,01 uSv/h
   1 uSv/h = 100  uR/h

Grafy z hodinového merania radiačného pozadia a denné priemery:Tabuľky z meraní:

News on the website

Popular articles