HF VTTC II - SRS455

Ďalšie pokusné zapojenie vysoko prúdového VF VTTC (HF VTTC) napájaného dvojcestne usmerneným MOTom s elektrónkou SRS 455. Plazmový plameň dosahuje už výšky až 8-9cm.

      Tentokrát som použil výkonnejšiu elektrónku SRS 455 s výkonovou stratou 125W a anódovým napätím 3kV. Zapojenie je podobné ako predošlé len trocha upravené. Podarilo sa mi to vyladiť na 6-7cm plameň. Na napájanie som použil dvojcestne usmernený MOT a vyfiltrovaný štyrmi kondenzátormi s MW (4uF). Cievka L1 je navinutá na novodurovej trubke priemeru 5cm, výška vinutia je 7,5cm a má 30 závitov. Cievka L2 je navinutá na krabičke od filmu a má 20 závitov.1.11.2011
      Ešte som skúšal použiť inú cievku, ale išlo to naprd, tak som vrátil pôvodnú a feedback závit som dal do trocha inej polohy a celé sa to porúšalo. Ako som to zapol mal som 8-9cm plameň. Skrátka cele to zapojenie je strašne citlivé na vyladenie a stačí to len trocha porúšať, zmeniť polohu cievok a už to ide úplne inak. Teraz ma plameň tak vysokú teplotu, že za pár sekúnd v pohode taví koniec drôtu a meď steká a odkvapkáva na dosku. Vypočítaná frekvencia je 14MHz.

60W žiarovka na elektróde

News on the website

Popular articles