ZVS Driver 3 - Modifikované zapojenie

Upravené originálne zapojenie ZVS Drivera od Vladimira Mazzilliho. Upravené zapojenie je vhodné pre veľké výkony, pre napájanie s vyšším napätím a aj pre mosfety s vyšším Rds.

VN zdroj - IGBT polomost 22,5kV

Projekt VN zdroja v polomoste s IGBT tehlou od Semikronu. Použitý môj navinutý VN transformátor na veľkom feritovom jadre o rozmeroch stĺpika 25x25mm. Budiaca elektronika riešená s TL494.

ZVS Driver 2 - experimentálny

Môj experimentálny výkonný ZVS Driver pri napájaní až 100-110V priamo zo siete cez regulačný autotransformátor RA10.

VN zdroj - IRFP460 polomost

Projekt o snahu univerzálneho niekoľko sto wattového VN zdroja na sieť 230V v polomoste s tranzistormi IRFP460 pre VN transformátory z televízorov.

NST - Neon sign transformer

VN transformátor z neónových reklám. Je to mäkký skratuvzdorný zdroj vysokého napätia. Bez problémov môže pracovať dlhodobo v skrate bez zničenia.

PTN - Prístrojové transformátory napätia

Sú to meracie VN transformátory so sekundárnym vinutím 22kV, 35kV, 110kV, 400kV smerom nadol, zvyčajne na 100V pre meracie prístroje. Bližší popis zapojenia PTN a využitie na „doma“.

VN zdroj - Indukčné cievky 85kV

Jednoduché zapojenie VN zdroja s dvoma NE555 pre jednu či dva staré indukčné cievky z auta. Dosiahol som až 12cm  dlhé výboje medzi dvoma cievkami, čo je napätie 85kV.

Budiče VN transformátorov (TV a CRT monitory) s IO

Budiče pre VN transformátory z TV a CRT monitorov s použitím IO, ako NE555 a CD4046. Teória okolo vysokého napätia, bezpečnosť, princíp budičov, merania na osciloskope.

VN transformátor vlastnej výroby 2

Popis výroby a navíjanie vlastnej sekundárnej cievky pre VN transformátor. Jediné, čo potrebujete je mať vhodné veľké feritové jadro, dostatok lakovaného vodiča a hlavne dávku trpezlivosti.

News on the website

Popular articles