Plazmové fľaše – atmosférický tlak

Experiment s fľašami plnenými rôznymi technickými plynmi (Ar, He, CO2) za atmosférického tlaku a vytvorením plazmy priblížením sa k SSTC, či napojenie fľaše na VF VN zdroj.

Plazmový plameň – 2,45GHz

Plazmový plameň vytvorený nebezpečným spôsobom a to použitím 800W magnetronu z mikrovlnnej rúry spojazdneného pri dvojnásobnom výkone až 1600W.

VN násobiče

Všetko okolo rôznych vysokonapäťových násobičoch. Efektívne sa dá ísť až do napätí asi 100-120kV a využívať ich, ako dobrý zdroj VN pre rôzne experimenty, ako je iónový motor, lifter a rôzne pokusy s elektrostatikou.

Plazma za zníženého tlaku

Veľmi zaujímavý experiment s vytvorením plazmy v prostredí s nízkym tlakom. Použitá je klasická fľaša s ktorej bol odsatý vzduch s kompresorom z chladničky.

Plazmoid (Ball lightning)

Plazmoid, guľa plazmy vytvorená magnetronom v mikrovlnnej rúre pri plnom výkone 800W a neskôr pri zdvojenom výkone 1600W.

Jacob's Ladder (Jakobov rebrík)

Sú to dva pevné vodiče resp. elektródy vytvarované do písmena V, po ktorých sa šplhá výboj zdola nahor. Nutný je výkonný a mäkký zdroj vysokého napätia AC alebo DC.

Pokusy s VN pri 50Hz (PTN) – čiastkové výboje

Rôzne pokusy s vysokým napätím pri frekvencií 50Hz získaného z PTN, kedy sa opäť inak správa VN. Rôzne čiastkové výboje, povrchové a kĺzavé výboje po izolantoch a pod.

Iónový motor

Je to úplne jednoduchý experiment s vysokým napätím tzv. „iónový motor“, ktorý je poháňaný iónmi na princípe akcie a reakcie.

Kirlianová fotografia

Je to veľmi zaujímavý pekný experiment s korónovým výbojom alebo inak, „sršaním elektriny“ okolo vodivého predmetu, živého alebo neživého opradený množstvom príbehov a ezoteriky.

News on the website

Popular articles