Značenie elektrónok

Krátky rozpis základného značenia bežných elektrónok.

Najčastejšie značenie elektróniek sú dva až tri niekedy až štyri písmena a dva až tri čísla.

Prvé písmeno udáva typ žeravenia:
E
–   paralelne napájanie 6,3V
P
–   sériové napájanie s prúdom 0,3A
F
–   Napätie 12,6V
U
–   prúd 0,1A, sériové napájanie
D
–   napätie 1,2V až 1,4V, paralelne napájanie z batérie
A
–   napätie 4V, paralelné napájanie
B
–   jednosmerný prúd 180mA, sériové napájanie
C
–   jednosmerný aj striedavý prúd 200mA, sériové napájanie
K
–   batériové napájanie 2V
V
–   prúd 50mA, sériové napájanie 

 

 

 

 

Druhé písmeno udáva druh alebo funkciu elektrónky:
A
–   jednoduchá (demodulačná) dióda
B
–   dvojitá dióda (duodióda)
C
–   trióda (nevýkonová)
D
–   trióda koncová (výkonová)
E
–   tetroda
F
–   pentoda zosilňovacia (vf a nf)
H
–   hexoda, heptoda
L
–   pentoda, koncová (výkonová)
K
–   oktoda (pentagrid)
P
–   násobič elektrónov
Q
–   enioda
F
–   elektrónový indikátor vyladenia (magické oko)
H
–   tyratron
L
–   jednoduchá usmerňovacia dióda plnená plynom
K
–   dvojitá usmerňovacia dióda plnená plynom
P
–   jednoduchá vákuová usmerňovacia dióda
Q
–   dvojitá vákuová usmerňovacia dióda 

 

 

 

 

 

 

 

Druhy pätic:
7  kolíkové   –   Heptal
8  kolíkové   –   Oktal
9  kolíkové   –   Noval
10  kolíkové   –   Dekal
9  kolíkové väčšieho priemeru   –   Magnoval

 

 

 

  

Tak sú ešte elektrónky ktoré majú trochu iné označenie napr. 6F31, 6L31, 6P45S. Prvé číslo alebo dvojčísle je zaokrúhlené žeravenie potom prostredné písmena je druh alebo funkcia elektrónky a posledné čísla je pätica.

News on the website

Popular articles