VTTC (Vacuum Tube Tesla Coil)


       Je to Teslov transformátor budený výkonovou elektrónkou. Vhodné sú pentoda, tetroda alebo trioda. U menších elektrónok ako napr. PL500, PL504 sa používa na napájanie väčšinou sieťové napätie a násobič, prípadne aj ztrojovač, to záleží aké napätie zvládne elektrónka. U väčších elektrónok, ako GU-81M (ruská vojenská vysielacia pentoda – pozri aj VTTC X) sa používa na napájanie MOT (transformátor s mikrovlnky), ktorého sa napätie pohybuje v rozmedzí 2 – 2,2 kV. Na MOT sa potom ešte zvykne dávať aj násobič. Za zmienku ešte stoja elektrónky ako PL509 a ruská 6P45S s ktorou mám veľmi dobré skúsenosti, ako napr. pri tomto VTTC III. Výhodou elektrónkových TC je, že sú pomerne jednoduché, ľahko sa hľadá chyba a elektrónka sa dá krátkodobo preťažiť aj o 200% a viac. Výboje vôbec nekopú a nepália, iba potom cítiť spálenú kožu :). Filtrácia sa na napájací VN zdroj nepoužíva, takže VTTC dáva 50 pripadne 100 výbojov za sekundu. Výboje sú oproti SGTC tiché, hrubé, rovné a obalené plazmou, čo je spôsobené postupným nárastom výboja. Výboj sa predlžuje s nárastom napätia podľa sínusu na rozdiel od SGTC, kde s preskokom výboja v iskrišti dochádza k okamžitému nárastu dĺžky výboja s toroidu. Pre VTTC existuje veľa zapojení, najčastejšie sú flyback. Toto zapojenie je založené na kladnej spätnej väzbe so spätnoväzbového (feedback) vinutia. Spätnou väzbou sa obvod rozkmitá netlmenými kmitmi, ktorými je budené primárne vinutie. Je možné použiť aj zvukovú moduláciu. Ešte sa dá u VTTC použiť staccato (prerušovač), ktorý odpája katódu elektrónky proti zemi a tým znižuje stredný výkon, čím sa elektrónke značne uľaví. Potom sa tak elektrónka nepreťažuje a môže VTTC bežať oveľa dlhšie. Okrem klasického staccata sú ešte zaujímavé prerušovače so sledovaním nuly, ktoré prepúšťajú každú X-tú polvlnu prípadne sa mení fáza odseknutia s polvlny. Druhá možnosť využitia prerušovača u VTTC je spraviť s neho impulzný VTTC, ideálne ak máme k dispozícií aj impulznú elektrónku. Potom sa VTTC ladí pre impulznú prevádzku a takýto VTTC nesmie bežať kontinuálne, lebo by došlo k preťaženiu a poškodeniu elektrónky. Viac informácií a nejaká ta teória snáď neskôr v budúcnosti...


© copyright 2010 - 2019   |   Jakub Tejiščák   -   tesla.kubo(zavináč)gmail.com