Vitajte na mojich stránkach VN-Experimenty zameraných predovšetkým a hlavne na vysoké napätie, Teslove transformátory, VN zdroje a rôzne experimenty v spojitosti s vysokým napätím. Pokusy s VN násobičmi, kirlianovou fotografiou, vákuom, jakobovím rebríkom, experimenty s mikrovlnami... a taktiež veľmi veľa fotiek výbojov, plazmy, pokusov...

danger Autor stránok neberie zodpovednosť za prípadné škody alebo úrazy spôsobené experimentmi popísaných na týchto stránkach !! Vo väčšine popísaných experimentov sa pracuje s veľmi nebezpečným až smrteľným napätím !! Stránky majú informatívny charakter a neslúžia ako návod, preto tu nie sú popísane zásady bezpečnosti pri práci s vysokým napätím !! Všetko robíte na vlastnú zodpovednosť !! danger


 


Naplnená 5l fľaša argónom (demižón) pripojená na VN zdroj 22,5kVp AC.


Audio MIDI modulácia, SSTC pripojený na PC.


Veľká neónová výbojka z návestidla pre lietadla napojená na VN zdroj.


Pivová fľaša a napätie do cca 100kVpp pri 50Hz.

© copyright 2010 - 2018   |   Jakub Tejiščák   -   tesla.kubo(zavináč)gmail.com