Vitajte na mojich stránkach VN-Experimenty zameraných predovšetkým a hlavne na vysoké napätie, Teslove transformátory, VN zdroje a rôzne experimenty v spojitosti s vysokým napätím. Pokusy s VN násobičmi, kirlianovou fotografiou, vákuom, jakobovím rebríkom, experimenty s mikrovlnami... a taktiež veľmi veľa fotiek výbojov, plazmy, pokusov...

danger Autor stránok neberie zodpovednosť za prípadné škody alebo úrazy spôsobené experimentmi popísaných na týchto stránkach !! Vo väčšine popísaných experimentov sa pracuje s veľmi nebezpečným až smrteľným napätím !! Stránky majú informatívny charakter a neslúžia ako návod, preto tu nie sú popísane zásady bezpečnosti pri práci s vysokým napätím !! Všetko robíte na vlastnú zodpovednosť !! danger


 


Naplnená fľaša argónom v blízkosti Teslovho transformátora – SSTC.


Audio MIDI modulácia, SSTC pripojený na PC.


Veľká neónová výbojka z návestidla pre lietadla v blízkosti SSTC.


Pivová fľaša a napätie do cca 100kVpp pri 50Hz.

© copyright 2010 - 2017   |   Jakub Tejiščák   -   tesla.kubo(zavináč)gmail.com