DRSSTC (Dual Resonant Solid State Tesla Coil)


       Ďalším typom polovodičového TC je s ladenou primárnou cievkou, ako sériový rezonančný obvod. Do série s primárnou cievkou sa dá kondenzátor takej kapacity, aby kmital primárny rezonančný obvod na rovnakej frekvencii, ako sekundárna cievka resp. sekundárny rez. obvod. To tiež znamená, že je nutné rátať aj s dĺžkou výboja, ako prídavnou kapacitou ku sekundárnej cievke, ktorá znižuje výslednú f0. S toho hľadiska sa dnes už riešia výlučne zapojenia s feedback (spätnou väzbou) cez anténu alebo prúdový transformátor (CT) a žiadne nastavovania frekvencie oscilátora ručne potenciometrom. V sériovom rezonančnom obvode je na cievke väčšie napätie, ako na celom rezonančnom obvode, takže sa v sekundárnej cievke indukuje väčšie napätie. Tento kondenzátor je namáhaný pomerne veľkými prúdmi a zmenami napätí, preto musí byť zložený z viacerých menších impulzných kondenzátorov – MMC (Multi Mini Capacitor). Týmto sa dosiahne rapídne predĺženie výbojov oproti klasickému polovodičovému SSTC. Tento typ sa zvyčajne používa spolu s interrupterom DRISSTC (Dual Resonant Interrupted Solid State Tesla Coil) čím sa ešte viacej predlžia výboje a pri použitia plného mostu je to už iný masaker, ale hlavne tu opäť ide o zníženie príkonu a zníženie oteplenia tranzistorov a v poslednom rade aj napr. o impulzný chod DRSSTC. Problém už len môže byť potom v cene výkonových polovodičov. Pre menšie DRSSTC a na vyšších frekvenciách sa používajú skôr MOSFETy a pre veľké výkony a nižšie frekvencie už výlučne IGBT tranzistory v bežných puzdrách alebo aj ešte výkonnejšie v ISOTOP puzdre. Potom už pri veľkých DRSSTC sú to IGBT tehly, kde je priamo celý polomost plus spájanie IGBT tehál do H-mostu. Viac informácií a nejaká ta teória snáď neskôr v budúcnosti...


© copyright 2010 - 2019   |   Jakub Tejiščák   -   tesla.kubo(zavináč)gmail.com