Vitajte na mojich stránkach VN-Experimenty zameraných predovšetkým a hlavne na vysoké napätie, Teslove transformátory, VN zdroje a rôzne experimenty v spojitosti s vysokým napätím. Pokusy s VN násobičmi, kirlianovou fotografiou, vákuom, jakobovím rebríkom, experimenty s mikrovlnami... a taktiež veľmi veľa fotiek výbojov, plazmy, pokusov...

danger Autor stránok neberie zodpovednosť za prípadné škody alebo úrazy spôsobené experimentmi popísaných na týchto stránkach !! Vo väčšine popísaných experimentov sa pracuje s veľmi nebezpečným až smrteľným napätím !! Stránky majú informatívny charakter a neslúžia ako návod, preto tu nie sú popísane zásady bezpečnosti pri práci s vysokým napätím !! Všetko robíte na vlastnú zodpovednosť !! danger


 


Ľudská záťaž pre VTTC XI ! .. načo používať toroid ak sa dá použiť aj človek ?!


Veľký experimentálny elektrónkový Teslov transformátor VTTC XII na vysokej f až 2MHz ! Výboje sú 50-60cm.


Naplnená 5l fľaša argónom (demižón) pripojená na VN zdroj 22,5kVp AC.


Audio MIDI modulácia, SSTC II pripojený na PC.


Veľká neónová výbojka z návestidla pre lietadla napojená na VN zdroj.


Čiastkové výboje na veľkej tabuly skla s napätím cca 100kVp o frekvencií 50Hz z PTN.

© copyright 2010 - 2018   |   Jakub Tejiščák   -   tesla.kubo(zavináč)gmail.com