Tabuľka a grafy preskokových napätí guľových iskríšť

Tabuľka preskokových napätí guľových iskríšť platí pre striedavé napätia 50Hz, záporné impulzné napätia a jednosmerné napätia akejkoľvek polarity.

      Tabuľka preskokových napätí guľových iskríšť platí pre striedavé napätia 50Hz, záporné impulzné napätia a jednosmerné napätia akejkoľvek polarity. Pri kladnej polarite impulzného napätia pri veľkých priemeroch guľových iskríšť a vzdialenosti medzi guľovými elektródami sú hodnoty preskokových napätí o niečo vyššie. Hodnoty meraných napätí sú normované a je možné ich nájsť v norme STN EN 60060-2. Pri meraniach vysokých napätí medzielektródová vzdialenosť musí byť menšia, ako polomer guľovej elektródy, aby sa zachovala homogenita elektrického poľa. Hodnoty preskokových napätí v tabuľke sú dané pre normálne atmosférické podmienky 20°C a 101,3kPa.

      Ako už je jasné z textu a tabuľky, odhadovať napätie v domácich podmienkach len tak podľa vzdialenosti preskoku výboja a ešte na nejakých náhodných chlpatých vodičoch je dosť mimo a úplne nepresné. Zhruba sa pravdaže dá odhadnúť, no skôr pri nižších napätiach, ale pri vyšších a silnej nehomogenite poľa preskokové vzdialenosti sa úplne menia.

Priemer gúľ (cm)   2 5 10 15 25
Doskok (cm) Preskokové napätie Up (kV)
0,05 2,8        
0,10 4,7        
0,15 6,4        
0,20 8,0 8,0      
0,25 9,6 9,6      
0,30 11,2 11,2      
0,40 14,4 14,3      
0,50 17,4 17,4 16,8 16,8  
0,60 20,4 20,4 19,9 19,9  
0,70 23,2 23,4 23,0 23,0  
0,80 25,8 26,3 26,0 26,0  
0,90 28,3 29,2 28,9 28,9  
1,00 30,7 32,0 31,7 31,7 31,7
1,20 (35,1) 37,6 37,4 37,4 37,4
1,40 (38,5) 42,9 42,9 42,9 42,9
1,50 (40,0) 45,5 45,5 45,5 45,5
1,60   48,1 48,1 48,1 48,1
1,80   53,0 53,5 53,5 53,5
2,00   57,5 59,0 59,0 59,0


     
      Graf doskokových napätí, ktorý vytvoril meraním Peter Terren. Pekne zobrazuje vplyv použitých elektród na doskokovú vzdialenosť medzi elektródami podľa priemeru gúľ v iskrišti alebo pri použití ihlových elektród. Vidieť tu vplyv nehomogenity poľa v iskrišti podľa priemeru gúľ a vzdialenosti pri rôznych napätiach. Keď si všimneme svetlo modrú krivku pre ihlové elektródy, čo je častý podobný prípad, ak máme drôty pri VN zdroji, tak približne sa nám aj zhoduje s odhadom 1cm=10kV, 2cm=20kV, 3cm=30kV a 4cm=40kV, ale ako vidíme podľa grafu, len veľmi približne a reálne jemu vychádzali vyššie napätia pre dané vzdialenosti 1 až 4cm. Potom začala silno nelineárne stúpať krivka. Spodná tmavo modrá krivka, je tabuľková hodnota 1cm=30kV pre homogénne iskrište.

graf preskokovych napati      V nasledujúcej tabuľke a grafe je uvedená maximálna dĺžka iskry pre jednosmerné alebo nízkofrekvenčné sínusové napätie medzi guľovými elektródami stanoveného priemeru v suchom vzduchu pri normálnom tlaku (760Torr = 101,3kPa) a teplote (25°C). Sú uvedené aj iskrové dĺžky medzi ihlovými elektródami, ale tie sú menej spoľahlivé.

tabulka preskokovych napati

 graf preskokovych napati

Novinky na webe

Populárne články