Plazmový plameň – 2,45GHz

Plazmový plameň vytvorený nebezpečným spôsobom a to použitím 800W magnetronu z mikrovlnnej rúry spojazdneného pri dvojnásobnom výkone až 1600W.

      Na zapálenie plazmového plameňa som použil mokrú servítku napichnutú na koniec drôtu omotaného na špičku magnetronu (ako na fotke dole). Rovno som zapojil asi 800W magnetron na 2x väčší výkon s dvoma MOTmi. Čiže na napájanie som použil 2 MOTy, 2 kondenzátory a 4 diódy s mikrovlnky. Dva diódy nestačia, lebo je potrebné zlúčiť výkon oboch MOTov. Zvlnenie magnetronu je teda 100Hz a nie 50Hz, čo je tiež počuť na zvuku. Každý MOT s vlastným násobičom zdvojí jednu polvlnu a tie sa zlúčia dokopy. Krátkodobo to magnetron pravdaže vydrží a nezničí sa. Keď sa zničí pôjde na magnety. Nižšie na stránke je ešte ďalší plameň s inak orientovaným magnetronom nahor a s výkonnejšími MOTmi, ktorý som robil o pár rokov neskôr. Tiež už s priloženým kvalitným videom.

Dúfam, že netreba zdôrazňovať nebezpečenstvo spojené s takýmito experimentmi !! Jedná sa len o kuriozitu a nejde o žiadny návod pre stavbu !! Preto tu nebudem popisovať zásady bezpečnosti pri práci ani žiadne riziká s tým spojené. Neberiem žiadnu zodpovednosť za prípadne škody na majetku a na zdraví ak by sa nasledujúci experiment niekto rozhodol realizovať doma. Mikrovlny môžu zničiť elektroniku a pamäťové média. Netienený magnetron spôsobuje silné elektromagnetické rušenie.

 

11.2.2017
      Menšie pokračovanie po nejakom čase.....

News on the website

Popular articles