SSTC Class-E

Môj prvý SSTC a chabý pokus o class E bez osciloskopu. Použitý tranzistor IRFP460. Výboje dosahujú do vzduchu 6-7cm a proti uzemneným predmetom 9-10cm. Nejako to fungovalo... 

      Je to môj úplne prvý polovodičový Teslov transformátor, jednoduchý jednočinný SSTC s IRFP460 v Class E. Teda, aspoň myšlienka bola, aby to fungovalo v class E, no realita bola úplne iná. V slass E ide o to, aby tranzistor spínal v nule alebo aspoň blízko nuly napätia, čím sa dosiahne vysoká efektivita, nízke straty a nízky ohrev tranzistora. Viac informácií o SSTC v Class E nájdete na stránkach Steva Warda www.stevehv.4hv.org odkiaľ som aj ja prvotne čerpal informácie a potom v mojom už novšom článku o druhej verzii SSTC Class E, ktorá už aj reálne fungovala správne. Táto verzia vôbec nepracuje správne... no, nejako to ide. Hold, nejako začať treba a v tom čase som o osciloskope len sníval.  

      Vinutie sekundárnej cievky má rozmery 25x6,3cm. Primárna cievka má 6 závitov. Napájanie je z 48V transformátora, po usmernení a vyfiltrovaní (okolo 10mF) to bolo do 70V DC. Výboje sú do vzduchu okolo 6-7cm a do ruky 9-10cm. Budič je VCO s CD4046 a gatedrivermi UCC37321/2P, ktorý bol pôvodne robený na polomost, ale tam som mal problémy s GDT, čo nedopadlo dobre, tak som sa rozhodol pre niečo jednoduchšie a hlavne bez GDT. A tu je výsledok. Schému budiča s 4046 mam zo stránky www.xrastina.ic.cz (web je mŕtvy), ktorá je pre polomost, ale ja som použil iba jeden výstup s driveru UCC37321P.

Pozri novší SSTC Class-E II

Schémy budiča s CD4046 a prerušovača s NE555. Výstup prerušovača sa pripája na enable vstup gatedriveru UCC37321P.  Celý SSTC zbastlený na stole. Jojo... ta voda v myske.. tranzistor hreje, ako sviňa. Ide to úplne mimo class E a bez osciloskopu je to len tápanie. Začiatky s prvým polovodičovým SSTC... :)SSTC bez interrupteru, výboje okolo 4cm.Výboje do ruky bez interrupteru. To je plazma :)Výboje s interrupterom 6-7cm.Výboje do ruky 9-10cm. Na prvej fotke je zanikajúca plazma tesne po zániku výboja. Fotené s krátkou uzávierkou.Na interruptery nastavený najdlhší OFF-Time. Čas vypnutia driveru.Plazmová guľa zo 100W žiarovky.
21.5.2010
      Hranie sa s ďalšími podobnými sekundárnymi cievkami. Zvyšné cievky sú uzemnené na radiátor. Ručným ladením frekvencie budiča viem pekne naladiť rezonančné frekvencie jednotlivých sekundárnych cievok. Buď bežím na f0 hlavnej cievky alebo naladím niektorú z vedľa položených. Je to zaujímavý experiment a ukážka prenosu VF energie medzi cievkami resp. medzi previazanými LC obvodmi vzduchom.      Mix rôznych fotiek z rôzne nastaveným prerušovačom (interrupterom).

News on the website

Popular articles