Fluoroskopický röntgen 3 – Rádioluminiscencia minerálov

Menší projekt fluoroskopického röntgenu s prevádzkou do 45kV. RTG primárne na otestovanie rádioluminiscencie fluorescenčných minerálov a uránového skla. K tomu aj niekoľko klasických RTG snímkov s fluoroskopickou RTG kazetou. 

      V poradí tretí projekt s röntgenom. Článok bude len stručný, hlavné informácie o elektronike, VN zdroji, násobičoch, RTG fluoroskopických kazetách atď. sú v predošlých článkoch Fluoroskopický röntgen – ChiranaFluoroskopický röntgen 2 – Svetlana (názvy podľa použitých röntgeniek). Článok neslúži, ako návod pre bezhlavé odkopírovanie a následnú realizáciu pre kohokoľvek neznalého danej problematiky, bezpečnosti a šírenia sa žiarenia v priestore a materiáloch !

      Článok neslúži, ako návod ! Jedná sa len o kuriozitu a zaujímavosť, ktorá nie je určená k reprodukcii. Preto tu nie sú a ani nebudú popísane všetky podstatné informácie, ani zásady bezpečnosti práce. Röntgenové žiarenie je veľmi nebezpečné ionizujúce žiarenie. Je neviditeľné a prechádza cez materiály. Vďaka rozptylu v materiáloch sa žiarenie šíri aj spätne za primárny lúč, aj napriek tieneniu olovom v danej miestnosti. Môže spôsobiť chorobu z ožiarenia, rakovinu, leukémiu, neplodnosť alebo aj smrť. Zariadenie pracuje s veľmi vysokým napätím. Všetko robíte len na vlastnú zodpovednosť.

VN zdroj s násobičom

      Použitý VN zdroj je bez zmeny, IRFP460 polomost s VN transformátorom z čiernobielej elektrónkovej TV s ovládaním na diaľku. Viac o použitom VN zdroji, schéme a zapojení v druhom článku VN zdroj - IRFP460 polomost.

      Kaskadný násobič je viac popísaný a nafotený v druhom článku kaskadný násobič 107kV. Je to sériové zapojenie 4ks poľských kaskád TPN-11/10 z TV. Je to síce mäkký zdroj VN, ale na tento účel je dostačujúci. Používam ho aktuálne len do cca 45kV 0,6mA.

      Na meranie napätia používam mnou vyrobený voltmeter do 80kV.

Röntgenka TOSHIBA 100kV

      Röntgenka je použitá zubná TOSHIBA D-052SB (max 100kV, max 22mA, 5° anódový uhol) určená pre panoramatické snímkovanie. Nechal som ju v pôvodnom stave s vycentrovaným kovovým obalom okolo nej s dierou pre RTG. Dieru v obale som prelepil izolačnou páskou pre zamedzenie svetla zo žeravenia na minerály a RTG kazetu pri fotení. Taktiež som s ďalšou izolačnou páskou a priesvitnou fóliou pre laserové tlačiarne (dobré tepelné a izolačné vlastnosti) zvýšil izolačnú pevnosť, a zväčšil povrchovú vzdialenosť anódy od kovového obalu pre zamedzenie preskokov výbojov po povrchu. Kovový obal je uzemnený. V tomto stave je možné bez oleja röntgenku prevádzkovať do cca 45kV, čo je už kritická hranica, kedy ešte nedochádza k preskokom výbojov z anódy do obalu. Zároveň je to povedzme bezpečné napätie pre prácu v miestnosti domu, kedy steny dostatočne odtienia RTG. Stačí ísť preč z miestnosti aj s primeraným odstupom od steny mimo os RTG kužeľa röntgenky. Hodnoty RTG žiarenia som meral so scintilačným dozimetrom RadiaCode 103.

Vo vzdialenosti 80cm od ohniska röntgenky:
500uSv/h – 90° v smere anódy
220uSv/h – 180° za RTG kužeľom

0,4uSv/h – v druhej miestnosti s odstupom od steny (pri stene aj 2uSv/h)

Fluoroskopická RTG kazeta

      Fluoroskopickú RTG kazetu používam zelenú ORTHO regular 400 o rozmeroch 35x43cm. Pre viac info pozri predošlé články.

Fotky pracoviska

      Klasický bordel na stole a okolo stola pri práci s vysokým napätím a RTG.RTG kužeľ röntgenky

      Röntgenka nerobí klasický vysvietený kruh na RTG fólií, ako pri mojich predošlých projektoch s inými, ale je na strane anódy seknutý. Práve na tej časti, je aj obraz predmetu na fólií najostrejší pre menší uhol z ohniska. Je to zubná röntgenka pre panoramatické snímkovanie.Rádioluminiscencia fluorescentných minerálov

      Rádioluminiscencia fluorescenčných minerálov bola prvotná myšlienka, čo ma viedla k znovu oživeniu röntgenu a otestovaniu, ako budú svietiť jednotlivé minerály zo zbierky pod röntgenom mimo UV svetla. Rádioluminiscencia je jav, pri ktorom vzniká svetlo v materiály bombardovaním ionizujúcim žiarením, ako sú alfa častice, beta častice alebo gama/RTG žiarenie. Fotón RTG žiarenia naráža do atómu a dochádza k excitácii atómu, prechodu elektrónu získaním energie zo spodného orbitálu na vyšší. Následne dochádza k deexcitácii, atóm sa dostáva do základného energetického stavu prechodom elektrónu z vyššej orbitály na pôvodnú nižšiu spoločne s vyžiarením fotónu o nižšej energií, ako bol pôvodný fotón. Každý prvok ma svoje charakteristické spektrálne čiary elektromagnetického žiarenia.

Poradie minerálov, ako sú dole fotky pod RTG.Rádioluminiscencia uránového skla

      Rôzne druhy uránového skla z rôzneho obdobia. Súčasné z dnešnej produkcie z ČR a staré historické kusy. Popisy pri jednotlivých fotkách. Fotky sú na striedačku, fotka bez RTG a so zapnutým RTG. Uránové sklo nesvieti tak jasne, ako pod UV a hlavne v porovnaní s minerálmi.RTG fotografie

      Snímky boli primárne robené pri 45kV 0,6mA. Výnimočne niektoré, kde je málo kovu a veľa plastu som šiel k 30kV. Dole fotky röntgenovaných predmetov a jednotlivo pri každej fotke je popis predmetu. Fotil som so zrkadlovkou Nikon naschvál pod uhlom, aby som mal fotky aj z inej perspektívy na RTG snímkovanie. Taktiež pre nedostatok priestoru na stole. Veľa fotiek klasických snímkov predmetov spredu mám v dvoch predošlých starších článkoch o fluoroskopickom röntgene tu a tu.

News on the website

Popular articles