Fluoroskopický röntgen 3 – Rádioluminiscencia minerálov

Menší projekt fluoroskopického röntgenu s prevádzkou do 45kV. RTG primárne na otestovanie rádioluminiscencie fluorescenčných minerálov a uránového skla. K tomu aj niekoľko klasických RTG snímkov s fluoroskopickou RTG kazetou. 

Rastliny a žiarenie

Experiment sa venuje vplyvu rádioaktivity gama žiarenia a röntgenového žiarenia z röntgenky na rastliny, ich rast a vývoj. Pokus vychádza z kníh Energia atómu (1962) a Žiarenie a život (1959).

Prístroje na meranie žiarenia – rádiometre

Zbierka prevažne historických meracích prístrojov rádioaktívneho žiarenia, detektory, rádiometre a dozimetre.

Rádioaktívne banány a soľ (K-40)

Zrejme väčšina z Vás sa už nie raz stretla na rôznych bežných web stránkach s nadpismi a článkami o rádioaktívnom ovocí, a o rádioaktívnych banánoch. Vieme, ale túto rádioaktivitu banánov odmerať aj doma ? A čo také náhrady soli ?

Simple alpha particle detector 2

Another simple alpha particle detector for radioactive radiation without the use of high voltage. Powered by only 9V using a homemade ionization chamber. Suitable for demonstration purposes or as a point of interest. 

Kontaminácia povrchu prvkami z rozpadu radónu

Experiment sa venuje pokusnej kontaminácii povrchov rôznych rozmerov produktami rozpadu rádioaktívneho plynu radón 220Rn v uzatvorenom skle dcérskymi prvkami rozpadu v tóriovej rozpadovej rade.

Fluoroskopický röntgen 2 – Svetlana

Ďalší projekt fluoroskopického röntgenu s novým typom röntgenky pre priemysel na kontrolu štruktúry materiálov ruskej výroby Svetlana do 160kV s použitím zelených a modrých RTG kaziet.

Alpha particle HV spark detector

It is a simple alpha particle detector of radioactive radiation suitable for demonstration purposes or as a curiosity. The detector uses a high voltage source in units of kV.

Fluoroskopický röntgen – Chirana

Röntgenové snímky rôznych predmetov získane fluoroskopickou cestou pomocou zelených a modrých RTG kaziet a zubnej röntgenky Chirana pri napätiach 50 až 100kV !

News on the website

Popular articles