Učebné pomôcky – NARVA trubice

V bývalej NDR bola vytvorená spoločnosťou NARVA zaujímavá séria učebných pomôcok pre školy...

Značenie elektrónok

Krátky rozpis základného značenia bežných elektrónok.

Moja zbierka elektrónok

Moja priebežne aktualizovaná zbierka elektrónok. Od tých najmenších až po obrovské výkonové z vysielačov a radarov.

News on the website

Popular articles