OLTC (Off Line Tesla Coil)


       V princípe ide o rovnaké zapojenie ako u klasického SGTC, ale iskrište je nahradené vhodným polovodičom. Výborne sa tu hodia tranzistory IGBT. Tieto prvky sa vyrábajú na napätia viac ako 1kV a prúdy až stovky A. K napájaniu sa používa priamo usmernená sieť, takže odpadá použitie ťažko zohnateľného VN transformátora. Primárna cievka má obvykle iba jeden závit a niekedy niekoľko závitov paralelne. Nízka indukčnosť primárneho vinutia dovoľuje použiť veľkú kapacitu C1, čo je pri nízkom napätí výhodné. Na kondenzátor C1 sú v OLTC kladené veľmi vysoké nároky. Musí to byť paralelná kombinácia impulzných metalizovaných kondenzátorov. Filtračný kondenzátor C2 sa nabije sieťovým napätím na zhruba 300V. Cez tlmivku TL s vhodnou indukčnosťou a primárnym vinutím sa nabije rezonančný kondenzátor C1. Po zopnutí tranzistoru sa rezonančný obvod uzatvorí a začne kmitať. Pri jednej pol perióde tečie prúd cez tranzistor a pri druhej cez paralelnú diódu. Tlmivka zabraňuje vybitia kondenzátoru C2 cez zopnutý tranzistor. Tranzistor je v jednoduchšom prípade spínaný voľnobežným generátorom impulzov. Frekvencia impulzov určuje počet preskokov za sekundu a volí sa asi do 5kHz. Dĺžka pulzu by mala byť taká, aby nepresahovala dobu trvania tlmených kmitov. Zložitejšie budiče detekujú zaniknutie kmitu a ukončí impulz automaticky.

Schema

© copyright 2010 - 2019   |   Jakub Tejiščák   -   tesla.kubo(zavináč)gmail.com