ISSTC (Interrupted Solid State Tesla Coil)


       Ďalším typom polovodičového SSTC alebo skôr taká pod kategória aj keď dnes už sa to skôr radí všetko všeobecne pod SSTC je teslák s použitím interrupteru (prerušovača) – ISSTC. Na ktorom si nastavujeme ON-time a OFF-time alebo frekvenciu a BPS. To už závisí od použitého zapojenia interruptera. Týmto prerušovačom sa nastavuje doba zapnutia a doba vypnutia oscilátora TC, zvýši sa impulzný špičkový výkon a zníži sa stredný výkon, čo môže spôsobiť aj predlženie výbojov (nie za každých okolnosti a použitia prerušovača) a hlavne sa zníži oteplenie tranzistorov a stresovanie súčiastok. Výboje s prerušovaného ISSTC už dosť kopú v závislosti od frekvencie prerušovania. Viac informácií a nejaká ta teória snáď neskôr v budúcnosti...


© copyright 2010 - 2019   |   Jakub Tejiščák   -   tesla.kubo(zavináč)gmail.com