Tranzistorový Teslov transformátor - SSTC


SSTC Class-E
SSTC
Môj prvý SSTC a chabý pokus o class E bez osciloskopu s použitím interrupteru. Použitý tranzistor IRFP460. Výboje dosahujú do vzduchu 6-7cm a proti uzemneným predmetom 9-10cm.

red SSTC Class-E II red
SSTC
Už normálny dobre fungujúci SSTC a správne naladený v class E. Príkon SSTC je až 1kW, napájanie koncového stupňa 60V, použitý tranzistor bol najprv IRFP260 a neskôr IRFP4137.

SSTC
SSTC
SSTC polomost s tranzistormi IRFP460 napájaný zo siete. Výboje do vzduchu dosahujú 38cm. Budenie driverom s feedback anténkou.

red SSTC II + MIDI red
SSTC
SSTC II polomost s tranzistormi IRFP460 napájaný zo siete, výboje do vzduchu 41cm. Budenie driverom s feedback anténkou. Neskôr prerobenie na plný most a výboje do vzduchu až cez 60cm ! Zapojenie tiež obsahuje pridanú MIDI moduláciu.

DRSSTC
DRSSTC
Prvý dávny pokus o DRSSTC s IGBT tranzistormi v polomoste. Výboje som dosiahol do vzduchu najprv 20cm a neskôr po úpravách už 35-40cm.

red DRSSTC II red
DRSSTC II
DRSSTC II s IGBT tranzistormi v polomoste napájaný jednocestne usmernenou sieťou. Výboje dosahujú až 60cm, čo je v tomto prípade až 3x viac ako samotná sekundárna cievka !

© copyright 2010 - 2017   |   Jakub Tejiščák   -   tesla.kubo(at)gmail.com