Rádioaktivita


GM indikátor a počítadlo - merač rádioaktivity
gm_citac
Geiger-Müllerov (GM) indikátor resp. čítač je zariadenie slúžiace na indikáciu (detekciu) ionizujúceho rádioaktívneho žiarenia.

Meranie radiačného pozadia
meranie_ra_pozadia
Meranie prirodzeného rádioaktívneho pozadia. Nejaké grafy, tabuľky, štatistické priemerné hodnoty dávkového príkonu gama žiarenia počas jednotlivých dní a pod.


© copyright 2010 - 2019   |   Jakub Tejiščák   -   tesla.kubo(zavináč)gmail.com