PTN - Prístrojové transformátory napätia


       Prístrojové transformátory napätia (PTN) sa vyrábajú pre vonkajšie použitie v rozvodniach alebo vnútorné použitie vrámci skriňových rozvádzačov vysokého napätia a komorových rozvodní. Pripájajú sa paralelne prostredníctvom ich primárneho vinutia k obvodu, v ktorom chceme merať napätie. Výstupné sekundárne napätie je väčšinou 100V na ktoré sa pripájajú meracie prístroje. Transformátory napätia do 35kV sa skoro výhradne zalievajú do epoxidových živíc pre vnútornú montáž. Transformátory môžu byť s poistkou alebo bez poistky v primárnom obvode. PTN sa vyrábajú ako jednopólovo izolované alebo dvojpólovo izolované. Transformátor napätia predstavuje tvrdý zdroj.

Jednopólovo izolované PTN majú jeden vývod primárneho vinutia izolovaný od zeme na úroveň, ktorá zodpovedá menovitej izolačnej hladine. Druhý vývod primárneho vinutia musí byť uzemnený. Horný PTN ma udávaný výkon na štítku 500VA a dolný PTN až 700VA.

ptn ptn ptn
ptn ptn


Dvojpólovo izolované PTN majú všetky časti primárneho vinutia, vrátane jeho svoriek plne izolované od zeme na úroveň, ktorá zodpovedá menovitej izolačnej hladine.

ptn ptn


Príklady zapojenia prístrojových transformátorov napätia:
Schema

a) jednopólovo izolovaný transformátor
b) jednopólovo izolovaný transformátor s odbočkou
c) dvojpólovo izolovaný transformátor
d) dvojpólovo izolovaný transformátor s odbočkou
e) jednopólovo izolovaný transformátor s dvoma sekundárnymi vinutiami
f) jednopólovo izolovaný transformátor s dvoma sekundárnymi vinutiami, z nich jedno tvorí pomocné vinutie
g) jednopólovo izolovaný transformátor s dvoma sekundárnymi vinutiami s odbočkou, z nich jedno tvorí pomocné vinutie

       Prístrojové transformátory napätia pracujú v blízkosti stavu naprázdno. Pripájajú sa buď medzi fázu a zem (jednopólovo izolované) alebo medzi fázy meranej siete (dvojpólovo izolované). Svorky sekundárneho vinutia sa nesmú spojiť nakrátko. Menovité sekundárne napätie je 100 V resp. 100/(odmocnina)3 V (výnimočne 110 V).

       Takýto transformátor môže pravdaže poslúžiť aj ako dobrý zdroj VN na rôzne pokusy s VN o frekvencii 50Hz alebo na napájanie napr. veľkého Teslovho transformátora. Stačí ho zapojiť naopak a na 100V sekundár privedieme napätie zo siete cez autotransformátor a tlmivky na obmedzenie skratového prúdu. Pokiaľ nie sú vhodné tlmivky dá sa použiť aj MOT s vyskratovaným sekundárom ako tlmivka. Ja momentálne používam jeden 800W MOT pre jedno PTN. Pravdaže pri použití MOTu treba dávať obzvlášť pozor aby sa neprehrial a nespálil MOT. PTN je možné krátkodobo napäťovo preťažiť aj o dvojnásobok, čiže na 100V sekundár až do 200V. Pokiaľ je izolácia transformátora v poriadku nič sa mu nestane. 22kV PTN sú testované aby počas jednej minúty zniesli 50kV krátkodobo a 125kV impulzne. Presne hodnoty napätí zvyknú byť udané na štítku.
       Je to obzvlášť nebezpečný a tvrdý zdroj, stačí jedna chyba a hrozí smrť ! Preto pri práci s týmto transformátorom dávať maximálny pozor !

       Jednopólovo izolované PTN s primárnym napätím 22000/(odmocnina)3 V (12,7kV). Na fotkách zapojené 2x PTN proti sebe, obmedzený prúd dvoma 40W tlmivkami a na druhej fotke dvoma 800W MOTmi. Napätie na jednom PTN je do 45kVpk, regulujem cez autotrafo, oblúk sa zapaľuje na 13-14cm, napätie je tu cca 84kVpk, Uef cca 57kV (max. Upk proti sebe 90kV). Na ľavo poistka 3-25kV 300mA 50-60Hz.

ptn ptn ptn ptn

       Ďalší jednopólovo izolovaný PTN, prúd obmedzený dvoma paralelne zapojenými MOTmi. Vstupné napätie je Uin=150V, na výstupe je Uef=21kV a špičkové cca Upk=30kV. Na výstupe PTN je malá titánová elektróda rozžeravená až do biela. Toto PTN ma na štítku udávaný výkon až 700VA.

ptn ptn ptn

       Dvojpólovo izolované PTN s primárnym napätím 22kV. 2x PTN zapojene proti sebe, obmedzenie prúdu s dvoma 800W MOTmi paralelne, regulácia cez autotrafo, vzdialenosť elektród nastavená na 16cm. Upk=93kV, Uef=66kV.

ptn ptn ptn


Schéma zapojenia dvoch dvojpólovo izolovaných PTN. Pri použití jedného PTN sa použije jeden MOT.
Schema

Schéma na tlačenie tu.

© copyright 2010 - 2018   |   Jakub Tejiščák   -   tesla.kubo(zavináč)gmail.com