Tabuľka preskokových napätí guľových iskríšť


       Tabuľka preskokových napätí guľových iskríšť platí pre striedavé napätia 50Hz, záporné impulzné napätia a jednosmerné napätia akejkoľvek polarity. Pri kladnej polarite impulzného napätia pri veľkých priemeroch guľových iskríšť a vzdialenosti medzi guľovými elektródami sú hodnoty preskokových napätí o niečo vyššie. Hodnoty meraných napätí sú normované a je možné ich nájsť v norme STN EN 60060-2. Pri meraniach vysokých napätí medzielektródová vzdialenosť musí byť menšia, ako polomer guľovej elektródy, aby sa zachovala homogenita elektrického poľa. Hodnoty preskokových napätí v tabuľke sú dané pre normálne atmosférické podmienky 20°C a 101,3kPa.

       Ako už je jasné z textu a tabuľky, odhadovať napätie v domácich podmienkach len tak podľa vzdialenosti preskoku výboja a ešte na nejakých náhodných chlpatých vodičoch je dosť mimo a úplne nepresné. Zhruba sa pravdaže dá odhadnúť, no skôr pri nižších napätiach, ale pri vyšších a silnej nehomogenite poľa preskokové vzdialenosti sa úplne menia.


Priemer gúľ (cm)   2 5 10 15 25
doskok (cm) preskokové napätie Up (kV)
0,05 2,8        
0,10 4,7        
0,15 6,4        
0,20 8,0 8,0      
0,25 9,6 9,6      
0,30 11,2 11,2      
0,40 14,4 14,3      
0,50 17,4 17,4 16,8 16,8  
0,60 20,4 20,4 19,9 19,9  
0,70 23,2 23,4 23,0 23,0  
0,80 25,8 26,3 26,0 26,0  
0,90 28,3 29,2 28,9 28,9  
1,00 30,7 32,0 31,7 31,7 31,7
1,20 (35,1) 37,6 37,4 37,4 37,4
1,40 (38,5) 42,9 42,9 42,9 42,9
   1,50       (40,0)       45,5       45,5       45,5       45,5   
1,60   48,1 48,1 48,1 48,1
1,80   53,0 53,5 53,5 53,5
2,00   57,5 59,0 59,0 59,0
© copyright 2010 - 2019   |   Jakub Tejiščák   -   tesla.kubo(zavináč)gmail.com