Pokusy s VN pri 50Hz (PTN)


       V predchádzajúcom článku som písal o PTN (Prístrojový transformátor napätia), ich zapojení a využití na rôzne pokusy s VN o frekvencií 50Hz. Takéto VN sa správa inak ako VF vysoké napätie, kde sa prejavuje skinefekt. Pravdaže takéto pokusy sú podstatne nebezpečnejšie kvôli 50Hz a dosť vysokom napätí s jedného alebo až dvoch PTN, kde som šiel s napätím až do cca >100kVpk. Ja som na tieto pokusy používal PTN TDP 6.1 čo je dvojpólovo izolovaný transformátor 22000/100V s dvoma poistkami na primárnej strane. Napätie som reguloval pomocou autotransformátora a skratový prúd som obmedzoval 800W MOTmi. Jedno PTN jeden 800W MOT, dva PTNka dva 800W MOTy paralelne. Ideálne by bolo použiť namiesto MOTov tlmivky, ale momentálne nemám žiadne vhodné doma. V prípadne použitia jednopólovo izolovaného PTN sa studený koniec musí uzemniť. Pri dvojpólovo izolovanom PTN, ktoré som používal ja sa môže uzemniť ktorýkoľvek VN výstup alebo sa nemusí uzemňovať vôbec, to závisí od daného použitia a pokusu. Ja som mal stále jednu svorku na zemi.

       Prvé pokusy sú rôzne čiastkové výboje po izolante čo sú povrchové a kĺzavé výboje. Máme kovovú dosku v mojom prípadne kus plechu, ktorý je uzemnený. Na plechu je izolant a na izolante hrot resp. nejaká elektróda na ktorej je VN. Ja som použil DPS bez medi so sklolaminátu a kusy skla.

       Kruhový sklolaminát s priemerom 10cm, hrúbka 2mm a kritické Uef=20kV (Upk=28kV) pri ktorom dochádzalo ku úplným kĺzavým výbojom do plechu.

výboj výboj výboj

       Štvorcový sklolaminát so stranami 15x15cm, hrúbka 2mm a kritické Uef=23kV (Upk=32,5kV) pri ktorom dochádzalo ku úplným kĺzavým výbojom do plechu.

výboj výboj výboj

       Tabuľa skla so stranami 15x20,8cm, hrúbka skla 4mm a kritické Uef=25kV (Upk=35kV) pri ktorom dochádzalo ku úplným kĺzavým výbojom do plechu.

výboj výboj výboj

       Tabuľa skla so stranami 30x30cm, hrúbka skla 5,5mm. Plech pod sklom o veľkosti 24,5x16,5cm. Napätie do cca Uef=35kV (Upk=50kV). Nad sklom mam vyrobený „statív“ pre fotoaparát.

výboj výboj výboj
výboj výboj výboj

       A teraz to najlepšie. Tabuľa skla so stranami 51x51cm, hrúbka skla 5,5mm. Pod sklom je prilepený alobal o veľkosti 38x38cm ktorý je uzemnený. Napätie do cca Uef=44kV (Upk=62kV). Video nižšie.

výboj výboj výboj
výboj výboj výboj
výboj výboj výboj

       Doteraz to boli úplné a neúplné povrchové a kĺzavé výboje po izolante (sklolaminát a sklo). Teraz tu máme iný typ čiastkových výbojov a to sú tzv. výboje vo vrstevnom materiáli. Kedy máme opäť kus plechu na ktorej je zem. Vzduchová medzera, nejaký izolant v mojom prípadne tabuľa skla a na izolante nie hrot, ale plat kovu resp. elektróda s veľkou plochou. Čiastkové výboje vznikajú vo vzduchovej medzere medzi izolantom (sklo) a plechom. Zároveň vznikajú aj nejaké povrchové a kĺzavé výboje a koróna na povrchu izolantu.

       Kruhový pliešok na skle o priemere 6cm, sklo ma rozmery 20,8x15cm, vzduchová medzera je 0,5cm a Uef=25,7kV (Upk=36,2kV).

výboj výboj výboj

       Kruhový pliešok na skle o priemere 6cm, sklo ma rozmery 20x20cm, vzduchová medzera je 1,5cm a Uef=31kV (Upk=43,7kV).

výboj výboj výboj

       Vrchnáčik od fľaše na skle o priemeru 3,1cm, sklo ma rozmery 20x20cm/20,8x15cm, vzduchová medzera je 1,5cm a Uef=35kV (Upk=49,3kV).

výboj výboj výboj
výboj výboj

       Na záver niekoľko fotiek fľaše od piva a od borovičky položenej na skle medzi dvoma PTN. S napätím som šiel až do cca 100kVpk. Na niektorých fotkách vidno ako výboje lietajú nielen po skle, ale až ponad sklo vzduchom a vracajú sa späť na sklo. Na poslednej fotke som momentkou odfotil niekoľko kruhov na skle od borovičky, no stále neviem prečo vlastne vznikli a čo je to vlastne za jav.

výboj výboj výboj
výboj výboj výboj
výboj výboj výboj
výboj výboj výboj© copyright 2010 - 2018   |   Jakub Tejiščák   -   tesla.kubo(zavináč)gmail.com