HF-VTTC III


       Použitá elektrónka je GK-71 s anódovou stratou 125W a anódovým napätím 1,5kV. Výboj dosahuje dĺžku cca do 12cm a so sódou bikarbóna na elektróde sa výboj predĺži na 14cm. Cievky L1 a L2 sú vzduchové, navinuté na kostričke s pertinaxu v tvare X. Cievka L1 má 37z, je vinutá holým neizolovaným vodičom s medzerami medzi závitmi. Cievka L2 má 55z, je vinutá lakovaným vodičom priemeru 0,45mm s medzerami medzi závitmi. Zmeraná frekvencia je 13MHz. Napájanie je riešené celovlnne usmerneným MOTom s filtráciou 4u. Vzhľadom nato, že katódu elektrónky je potrebné uzemniť a použitia celovlnne usmerneného MOTu, je nutné použiť MOT s plastovou izoláciou, ktorý ma izolované od jadra oba výstupy sekundáru. Potom sa uzemní katoda a jadro MOTu, výstupy VN s MOTu ostanú neuzemnené na usmerňovači. V prípade použitia obyčajného MOTu s papierovou izoláciou, je potrebné MOT odzemniť (odpojiť sekundár od jadra) a jadro neuzemňovať, ale je tu riziko prierazu izolácie. Napájanie g2 je poriešené s násobiča na 600V zo siete za autotrafom. Pri tomto zapojení je g2 preťažovaná, keďže je len do 400V. Je možné napájať g2 len usmernenou a vyfiltrovanou sieťou 320V, ale výboj bude o niečo menší.

Schema

Schéma na tlačenie tu.

HF-VTTC HF-VTTC HF-VTTC
HF-VTTC HF-VTTC HF-VTTC
HF-VTTC HF-VTTC HF-VTTC HF-VTTC
HF-VTTC HF-VTTC HF-VTTC HF-VTTC
© copyright 2010 - 2018   |   Jakub Tejiščák   -   tesla.kubo(zavináč)gmail.com